Çalışma Bakanlığı önünde Basın Açıklaması

Çalışma Bakanlığı önünde Basın Açıklaması

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2013 tarihinde başlayacak olması nedeniyle Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaların yöneticileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcısı Halil Etyemez ile görüşerek bir rapor sundu.

Görüşme çıkışında Bakanlık önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Eskişehir yolu üzerindeki bakanlık girişinde açıklamayı Konfederasyon başkanımız İsmail Tutoğlu yaptı.

Açıklamada, “1 Ağustos 2013 tarihinde başlayıp yapılması planlanan ‘toplu sözleşme’yi düzenleyen 4688 sayılı yasanın, toplu sözleşmeye ilişkin hükümleri uluslararası sözleşmelere aykırı” olduğu vurgulandı. Yasa ve yapılacak sözleşme “Bu yüzden, Anayasamızın 90. Maddesine göre yok hükmündedir.” denildi.

Açıklamada devamla şöyle devam etti: “Yapılacak görüşmelerden yok hükmündeki yasa metninde toplu sözleşme’ diye söz edilmektedir.  Bizde anlaşılması için bu tanımı kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak esasında ‘Kamu İşveren Heyeti’ ile ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ heyeti arasında bir toplu sözleşme yapılması söz konusu değildir. Son sözü hükümetin atadığı görevlilerden oluşan hakem heyetinin söylediği bir sürece toplu sözleşme denilemez.”

“Bu gün Birleşik Kamu-İş olarak hazırladığımız raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuyoruz. Aynı şekilde tüm ülke genelinde temsilciliklerimiz aracılığıyla konuyu kamuoyunun gündemine getiriyoruz.”

Birleşik Kamu-İş’in raporundaki bir kaç konu başlığı şöyle:

* Anayasamızda yer alan çalışma yaşamı ve çalışanlarınhaklarına ilişkin hükümlerin, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsıztüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde düzenlenmelidir

* Yapılacak bu Anayasal ve yasal düzenlemelerde; grev hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır.

*Arabuluculuk dışında zorunlu tahkim anlamına gelecek hakem heyetlerine yer verilmemelidir.

* Kamuda çalışanların 4A, 4/B, 4/C, 399 sayılı KHK’ye tabisözleşmeli personel vb. ayrımlara tabi olmasına son verilmeli, tüm kamu çalışanları aynı statüde istihdam edilmelidir.

* Taşeron uygulamasına kesinlikle son verilmeli,çalışanların sendikalı olmalarının önündeki tüm fiili engeller ortadan kaldırılmalıdır.

* 2014 yılı beklenmeden asgari ücretli ve emekliler de dahil tüm çalışanlara geçmiş yıl kayıpları ve ekonomik büyüme payı olarak en az yüzde 15 oranında ek zam yapılmalı, 2014 yılı ücret zamları bunun üstüne en az yüzde 10 olmak üzere ücretlere toplam yüzde 25 oranında zam yapılmalıdır.

RAPOR ÖZETİ: http://www.birlesikkamuis.org.tr/B.Kamu-İş TİS hk. Basın Açıklaması.docx 

RAPORUN TÜMÜ: http://www.birlesikkamuis.org.tr/Birleşik Kamu- İş Toplu Sözleşme Raporu.docx