Çanakkale Zaferinin 99’uncu yıldönümü ve emperyalizm…

Çanakkale Zaferinin 99’uncu yıldönümü ve emperyalizm…

Bugün 18 Mart 2014 Salı Çanakkale Deniz Zaferinin 99’uncu yıl dönümüdür. Bu büyük zaferi kutluyoruz.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarının toplamıdır.

İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

“İngiltere”nin Birleşik Krallık Donanma Bakanı daha sonra İkinci Dünya Savaşı’nı yönetecek Başbakan’ı ünlü Winston Churchill, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı’nın donanmayla geçilerek İstanbul’un işgalini öngören bir planı Başbakan Herbert Asquith’e vermişti. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz’a geniş çaplı ilk saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vaz geçilmek zorunda kalındı.

Deniz harekatıyla İstanbul’a ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara harekatıyla Çanakkale Boğazı’ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir. Bu plan çerçevesinde hazırlanan İngiliz ve Fransız kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde beş noktada karaya çıkarıldı. Ancak 9 Ağustos’ta Kurmay Albay Mustafa Kemal’in Birinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen karşı taarruzunda İngiliz Komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına sürerek sahilde tutunmayı ancak başarabildi. İngiliz ve Anzak kuvvetlerinin İkinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları ise Osmanlı savunmasını aşamamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiştir.

Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 tarihleri, Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden bir seri deniz savaşlarıyla Gelibolu Yarımadası’nda 25 Nisan 1915 – 8/9 Ocak 1916 tarihleri arasında yapılan kara savaşlarıyla dünyanın en büyük donanmasının denize batırılmasıyla emperyalizmin ilk yenilgisini tattığı tarihtir.

Emperyalizmi denize gömme şerefine sahip bir milletin çocukları olarak bu zaferin, emperyalizm olgusunun bilincinde olan ve emperyalizme karşı mücadelenin emek mücadelesinin ayrılmaz parçası olduğunu kavramış bizler için daha büyük anlamı vardır.

18 Mart zaferi kazanılmasaydı, emperyalist ittifakın donanması, daha 1915′in Mart ayında İstanbul’a girerek Osmanlı İmparatorluğu’nu çökertebilecekti. Kurtuluş Savaşı da belki hiç yapılmayacak, Türkiye diye bir devlet olmayacaktı.

Dahası Birinci Dünya Savaşında Çarlık Rusyası en kısa yoldan müttefiklerinin yardımlarına kavuşacağı için yıkılmayacak, muhtemelen Ekim 1917 Bolşevik İhtilali de olmayabilecekti. Bu durumda Almanya’nın yenilgisi hızlanacak ve 1. Dünya Savaşı belki de 1915′te sona erecekti.

Çanakkale Zaferi harbin 4 yıl sürmesine, üç imparatorluğun (Osmanlı, Çarlık ve Avusturya/Macaristan İmparatorlukları) tarih sahnesinden silinmesine neden olmuştur.

Tarih bilincine sahip insanlar kadar tarih bilincine sahip emek örgütleri geleceği daha iyi görürler; mücadeleye ve yaşama daha bilinçli bakarlar.

Bu anlayışla tüm şehitlerimize rahmet diliyor, bu eşsiz zaferi kutluyoruz.
BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU