Cinsiyet Ayırımına Son… AKP Kadınlardan Elini Çek!

Cinsiyet Ayırımına Son… AKP Kadınlardan Elini Çek!

Şeriat düşkünü AKP,  iktidar olduğu 2002 yılından bu yana, emperyalizm, sermaye ve en gerici tarikat ve örgütlerle işbirliği yaparak, halkımızın temiz dini duygularını sömürerek iktidarını sürdürmektedir.

Özelleştirme, yerelleştirme, dinselleştirme ve ayrıştırma politikaları ile ülkemiz, kuruluş yıllarındaki felsefesinden uzaklaştırılmıştır.

Laik Cumhuriyetin en büyük eserlerinden biri olan kadın erkek eşitliği ve kadınlarımıza verilen haklar, bu gerici politikaların ilk hedefi olmakta, bu haklar gün be gün törpülenerek yok edilmeye çalışılmaktadır.

AKP’nin, iktidara geldiği günden beri yaptığı iş, türbanı okullarda ve resmi dairelerde serbest bırakmak, vurgun ve soygunu kolaylaştırmak için yasalar çıkarmak, durmadan zam yapmak, kamu mallarını özelleştirerek sermayeye peşkeş çekmek olmuştur.

AKP, geçtiğimiz günlerde  üniversiteler ve resmi dairelerden sonra orta öğretimde de türbanı serbest bıraktı.

AKP iktidarı, çocuklarımıza daha ilkokula bile gitmeden kuran kurslarıyla, gençlerimize İmam Hatip Liseleriyle, üniversitede ilahiyat eğitimiyle tamamlanan bir süreçle, geleceğimiz canlarımızı medrese eğitimine mahkum ederek çağdaş uygarlık düzeyinden uzaklaştırıyor.

Bu düzenlemeler eğitimde geriye gidiştir; Anayasamızın değişmez ilkesi olan laikliğe aykırıdır.

Bu düzenlemelerle 9-10 yaşındaki kız çocuklarımızın özgürlüğü elinden alınmakta, düşünen, sorgulayan çağdaş, kişilikli bir birey olmalarının önü tıkanmaktadır.

Bu yaşta hangi kız çocuğu kendi iradesi ile türban takmak isteyebilir ya da takmamak için ailesine ve mahalle/devlet baskısına direnebilir?

Yeni yılın doğan ilk bebeğini İstanbul’da ziyaret eden AKP’li Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kadının tek kariyerinin annelik olduğunu söyleyerek kadınlara yeni bir saldırı başlattı. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Bakanı olarak Müezzinoğlu bu açıklaması ile “Ekonomik bağımsızlık sizin neyinize, siz kadınların yeri evidir, görevi de kocasına hizmet etmek ve çocuk büyütmektir.” diyebilmektedir.

İslamcı yazar Nurettin Yıldız daha da ileri giderek “Erkeğin, kadın spikeri seyretmesi sakıncalıdır’’ açıklamasını yapabilmiştir.

TvEm Spikeri Pınar Işık Ardor, Bakan Mehmet Müezzinoğlu ve fetvacı İslamcı yazar Nurettin Yıldız’a, “Yahu kardeşim her halimize karıştınız. Ne kadar çocuk yapmamız gerektiğinden nasıl doğum yapmamız gerektiğine kadar, hamile iken sokağa çıkmamızdan çalışmamıza kadar… Ve en son haddini fazlasıyla aştığını düşündüğüm Sayın Bakan hiç kusurumuza bakmasın ama bu ülkede binlerce kadın anne olmayı hayal ediyor. Belki de böyle bir imkanı olmuyor. Kadınlara bu şekilde yaklaşmak yakışmıyor. Ben bu masada bu görevi icra ederken bir seks objesi değilim. Bir cinsel obje değilim. Beni ve benim gibi meslektaşlarımı bu şekilde itham eden bir İslamcı yazarı şiddetle kınıyorum ve derhal özür dilemesini talep ediyorum.” diyerek, kadınlara yönelik çağdışı bakışa, canlı yayında tepkide bulunmuş ve bunun sonucu olarak da ilgili odaklar tarafından günah keçisi ilan edilmiştir.

Onurlu bir Cumhuriyet kadını kişiliği taşıyan TvEM spikeri Pınar Işık Ardor’a yapılmak istenen linç kampanyasını kınıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından erkekle eşit vatandaş düzeyine getirilen kadınlarımız bugün kara çarşafa tıkılmaya zorlanıyor.

Bu durum, kadını erkeğin sömürüsüne ve hizmetine terk eden şeriat zihniyetinin ta kendisidir. 21. yüzyıl Türkiyesinde bu kabul edilemez!

Kadınları birer tüketim nesnesi olarak gören kapitalist düzende en çok sömürülen kesim kadınlarımızdır. Cinsiyet ayırımı, artık barutunu tüketmiş kapitalizmin şeriatla kolkola uygulamak istediği bir anlayıştır.

Kadınların kurtuluşu sınıf temelindedir. İşçi sınıfının saflarıdır. Üyelerinin % 60′ı kadın olan Birleşik Kamu İş olarak onlarla gurur duyuyoruz. Her türlü cinsiyet ayırımına son, diyoruz.

AKP’nin, kadınları yücelikten köleliğe, özgürlükten “tâbi’liğe” indirmek isteyen şeriat düzeni özlemine karşı susmamalıyız. Bizi götürmek istedikleri ortaçağ karanlığına karşı sesimizi daha fazla çıkarmalıyız.

Kadın erkek el ele vermeli, hayatın her alanında birlikte örgütlenmeli ve birlikte mücadele etmeliyiz.

ŞERİAT, ÖZGÜRLÜK DEĞİL KÖLELİKTİR!

KADIN ERKEK EL ELE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE!

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU