DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Bilindiği üzere bir süre önce, ağır hukuk ihlalleri içeren bir yargı kararıyla
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu üyesi Orhan YILDIRIM ve iki sendikacı
özgürlüklerini, mesleklerini ve sendikal mücadele haklarını yitirmişlerdi.
Yaşanan gelişme üzerine Konfederasyonumuz, ülkemiz açısından yüz kızartıcı bir
durum ortaya koyan tablonun ortadan kaldırılması için konuyla ilgili hukuki
çalışmalara hız verirken aynı zamanda da 2911 sayılı kanununun demokratik hak
ve özgürlük mücadelesini zayıflatmaya yönelik hükümlerinin bertarafı amacıyla
bir dizi görüşme programı oluşturmuştur. Yapılan çalışma, demokratik hak ve
özgürlük mücadelesi yaptıkları için soruşturmaya maruz kalan, haklarında dava
açılan ya da aleyhlerine kesinleşmiş mahkumiyet kararları bulunan kişilerin uğradıkları
mağduriyetin ortadan kaldırılmasını da kapsamaktadır.

Buna
göre, Genel Başkanımız başkanlığında oluşturulan görüşme heyetimiz bugüne
kadar, "Adalet Bakanı Müsteşarı ve ilgili yardımcısı", "TBMM
Adalet Komisyonu Başkanı" ve son olarak da "Avrupa Birliği Bakanlığı
Yetkili Müsteşar Yardımcısı" ile “Ana muhalefet Partisi yöneticileri ile”
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmelerde, Konfederasyonumuzun
konuyla ilgili arayışı hakkında uzmanlarımız eşliğinde amaca uygun
bilgilendirme yapılmış, muhataplardan destek sözü alınmıştır. Konfederasyonumuza
verilen sözlerin gereğinin yapılmasını umut ediyoruz. Bu sayede ülkemiz
demokrasisi açısından yaşanan bir utanç son bulacaktır. Konfederasyonumuzun
görüşme ve destek turları, sonuç alınıncaya değin devam edecektir.

Orhan YILDIRIM yalnız değildir! 

Yaşasın Demokrasi ve hukuk mücadelemiz ! 

Yaşasın Birleşik Kamu İş!                                                                         

MERKEZ YÖNETİM KURULU

DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ARALIKSIZ
SÜRÜYOR.