DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMA UNUTTURMA

DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMA UNUTTURMA

DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMA UNUTTURMA

 

 

            17 Ağustos Depreminin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen  ülkemiz depreme karşı önlemleri yeterince
almış değildir. Yaşanan tüm depremlerin, bilim ve teknolojinin bize öğrettiği
tek gerçek vardır o da kentlerde  yaşanan
doğa olaylarını afete çeviren insan hatasıdır. Aklı ve bilimi hakım kılmaz isek
daha çok acılar çekmeye  mahkum oluruz.

 

 

            Göz yumulan kaçak yapılar,plansız,projesiz ve ruhsatsız
yada tüm koşullar yerine getirilmeden 
verilen ruhsatlar,gerekli analiz ve araştırma yapılmadan siyaseten
yapılan imar değişiklikleri gibi affedilmez hatalardan vaz geçmek
gerekmektedir.

 

 

            İlgili mevzuata, bilim ve tekniğe aykırı, hatalı malzeme
seçimleri depremlerde can kayıplarını artırmaktadır. Yeterli denetim mekanizması
kuramayanlar bu suça ortak olmaktadırlar. Köyleri yapı denetim sistemi dışında
bırakan 648 sayılı KHK v.b düzenlemeler hükümetin yapı denetim sistemine
bakışını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Siyaseten verilen kararlar can
almaya devam edecek demektir.

 

 

            Deprem konusunda bilgilendirme yapılmalı, başta  deprem ve sel olmak üzere ülkemizde afete
dönüşen doğa olaylarına karşı afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması
gerekenlerle ilgili farkındalık yaratan çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

            Tüm kentlerde yerel yönetimler şehir plancısı,mimar ve
mühendis kadroları ile teknik açıdan güçlendirilmeli bu kadrolara niteliksiz,
yandaş kayırmacılığı ile atama yapılmamalıdır. Bugüne kadar yaşanan olaylardan
ders çıkarılmalı ve bugünden sonra olası yaşanacak olaylarda suçlular ve
sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Yapan,yaptıran,göz yuman ya da
görmezden gelen herkes suç ortağı olarak kabul edilmeli ve ona göre değerlendirilmelidir.

 

 

            Tüm halkımızın  sağlıklı kentlerde yaşama hakkı korunmalı ve geliştirilmelidir.
Bu konuda tüm halkımızı taleplerini yükseltmeye davet ediyor. Başta 17 Ağustos
Depreminde yaşamını yitirenler olmak üzere tüm afetlerde yaşamını yitirenlere
rahmet yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz

 

 

                                                                           Merkez
Yönetim Kurulu a.

 

 

                                                                                                      İsmail TUTOĞLU

 

 

                                                                                                          Genel Başkan