DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I ANDIK

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I ANDIK

23 Aralık 1930′da Cumhuriyete karşı ayaklanan gericiler, Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi şehit etmişlerdir.
        “Kubilay” gericiliğe karşı verilen savaşın simge ismidir. “Kubilay olmak”, gericilik karşısında gerekirse başını vermek, ama asla eğilmemektir.
        Öğretmen kimliğiyle, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, daha mutlu, daha çağdaş bir dünyanın var olabilmesi için mücadele eden Kubilay, ulusumuzun Cumhuriyet’e sahip çıkma kararlılığının önemli bir sembolü olarak tarihe geçmiştir.
        Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa, dogmalardan bilimselliğe ve akılcılığa, bağnazlıktan çağdaşlığa, imparatorluktan ulus devlete ve kulluktan yurttaşlığa geçişin adıdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak, kutsal dini duyguların siyasal amaçlarla kötüye kullanılmasının önlenmesi, Cumhuriyet yönetiminin temel yaklaşımlarından birisi olmuştur.
        Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan uygar dünyayla bütünleşme yolunda ilerlerken, öte yandan Cumhuriyet’in dayandığı değerler sistemine yönelen tehditlere, Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen çevrelere karşı da kararlı bir savaşım vermek durumundadır. 
        23 Aralık 1930 günü Menemen’de bir grup gericinin gerçekleştirdiği eylem, Cumhuriyet karşıtlarının çirkin yüzlerini göstermeleri yönünden ibretle hatırlanması gereken bir olaydır. O tarihten günümüze dek ulusumuz onlarca Kemalist yurtsever aydınını karanlık ve hain pusularda şehit vermiştir. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisinin, Sivas olaylarında da pek çok düşün ve sanat insanının şehit edilmelerinin, birbirinden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir. 
Bugün de tam bağımsızlığı, ulusal egemenliği, ülkenin bütünlüğünü savunan cumhuriyetçiler her türlü baskı ve sindirmenin hedefidirler.

VATAN;CUMHURİYE VE EMEK BİRLİKTELİĞİ olarak 23 ARALIK 2012 tarihinde Menemende onbinler toplandı. Gericiliğe,bölücülüğe, diktatörlük özlemi içinde olanlara karşı en güçlü şekilde seslerini yükselttiler. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bağlı sendikalarımız ve temsilcilerimizle bizde oradaydık. Anıttaki törenden sonra Cumhuriyet meydanında yapılan mitigde Konfederasyon Genel başkanımız İsmail TUTOĞLU  bir konuşma yaparak katılımcılara seslendi. Diğer konuşmacılar ADD Genel Başkanı Tansel ÇÖLAŞAN, CHP İzmir Milletvekili Aytun ÇIRAY,İP Genelbaşkan vekili Hasan Basri ÖZBEY, DSP Parti Meclisi Üyesi Selçuk KARAGÜLLE ve TGB Genel Başkanı İlker YÜCEL birer konuşma yaparak gericiliği kınadı kubilayı andılar. "Hükümet İstifa" "Hepimiz Kubilay’ız" "Cumhuriyet değil AKP yıkılacak"sloganları güçlü bir şekilde atıldı. Etkinliğe Konfederasyonumuz Eğitim sekreteri Necla KENDİGELEN BAŞTAN, Hukuk Sekreterimiz Ekrem GÖÇMEN, Eğitim İş Hukuk Sekreteri Ömer ARSLAN ile birlikte çok sayıda il temsilcisi,şube başkanı ve üyemiz katıldı
                                                        MERKEZ YÖNETİM KURULU