Diyanet İşleri Başkanı  Mehmet Görmez İstifa Etmelidir

Diyanet İşleri Başkanı  Mehmet Görmez İstifa Etmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı son günlerde din ile ilgili verdiği fetvalarla değil, şehvetle ve cinsellikle ilgili konularda verdiği fetvalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Alevileri hedef alan "Cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir" "bir Alevi ile Müslüman evlenemez" şeklinde insanları ayrıştıran, ötekileştiren ve tahrik eden açıklamasına tepkiler sürerken, Diyanet İşleri’ne bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu da bir skandala imza attı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini bilgilendirme Platformu'na sorulan “Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu?”sorusuna Diyanet “Babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur” ve “Babanın kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” gibi ifadeler kullanıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Dini bilgilendirme Platformu’nun inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayat ile ilgili güncel fetva ve kararları sitesine yöneltilen bu soruya verilen cevap, Türkiye’de ahlaki yozlaşmanın hangi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana, asli işlerinden ve görevlerinden tamamen uzaklaştırılmış ve AKP'nin yan kolu durumu getirilmiştir.

AKP'nin 14 yıldır iktidarda kalmasında büyük bir etkisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP her sıkıştığında din istismarlığı yaparak, halkımızı din ile afyonlamış ve AKP'nin can simidi olmuştur. Ödülünü de son model zırhlı araç olarak almıştır. Yine Sağlık Bakanlığı 1,5 katrilyon bütçe alırken,  5 katrilyon bütçeyi de kapmıştır 

Diyanet İşleri Başkanlığının Gezi Direnişi'nde yaralılara yardım etmek için camiyi kullanan doktorlara Cami'yi açan ve onları savunan imamı görevden alması hala belleklerimizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde de, nişanlılık döneminde çiftlerin el ele tutuşmaması ve baş başa kalmaması gerektiği yönündeki fetvası belleklerimizde tazeliğini korumakta.

Diyanet işleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı olarak ülkemizde din hizmetlerini yürüten kurumdur. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı tüm asli işlerini bir yana bırakmış insanların uçkuru ile uğraşır bir hale gelmiştir.

Hatta hızını alamamış ve o kadar ileri gitmiş ki nişanlı iki gencin el ele tutuşmasını ve baş başa kalmasını haram görmüş, ama babanın kızına şehvet duymasını helal görmüştür. Bu anlayış ancak sapıklık ile tarif edilebilir, bu bir tür ruh hastalığıdır. Soran kişinin normal bir insan olduğu kesinlikle düşünülemez, bunu ciddiye alan ve buna cevap veren kurum ise o kişiyi ve toplumu yozlaşmanın içine çeken bu düzenin bir parçasıdır. O yüzden de bu zihniyeti, 3 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Anayasa’mızın 136. maddesi içinde değerlemek ve yargılamak gerekmektedir.

Diyanet İşleri kuruluş amaçları ilgili yasada şöyle belirlenmiştir: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı; laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.”

Özel kanunda Diyanet işleri Başkanlığı’nın görevleri ise şu şekilde belirtilmiştir: “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.”

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Personel Statüsü’nün 25. maddesi de şöyledir: 

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurun Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. "

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Anayasanın ilgili maddelerini açıkça ihlal ederek akla, bilime, inanç özgürlüğüne ve laik yaşam biçimine aykırı bir anlayışı yaygınlaştıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i istifaya davet ediyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU