EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ ULUSUNDUR !

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ ULUSUNDUR !

98 yıl önce bugün; yerel kongrelerden, bölgesele, bölgeselden ulusal kongrelere tırmanan sürecin sonunda teslim olmayı reddetmiş, emperyalizme boyun eğmeyen, özgürlük ve tam bağımsızlık diyen umudun sesi 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun ortasında küçük bir kasaba olan Ankara’dan tüm dünyaya seslendi; “Egemelik Kayıtsız Şartsız Ulusundur”.

Mustafa Kemal'in başkanlığında toplanan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalizmin kovulması ve tam bağımsızlık için saltanata karşı demokrasi ve halk egemenliğini kabul ederek kurtuluşun yol haritasını belirledi. Egemenliğin Saray’dan halka geçişini sağlayan bu adımla Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmış oldu.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı yöneten Gazi Meclisimiz, Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile birlikte Anadolu halkının yurttaş konumuna yükselmesini, demokratik hak ve özgürlüklere kavuşmasını sağlamış, ulusal bütünlüğe dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni inşaa etmiştir.

Umutsuzluk, yoksulluk ve çaresizliğin egemen olduğu sancılı bir dönemde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Halk egemenliğini tek irade olarak kabul eden bu adım, çocuk bayramı ile birleştirilerek daha da anlamlı bir hale gelmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu günü Mustafa Kemal Atatürk’ün, bayram olarak tüm çocuklara armağan etmesi, gelecek nesillere verdiği değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

Günümüzde iktidar  “ulusal egemenliği” tasfiye ederek tekrar saraya bağlamak ve tek adam rejimini kurmak için çaba sarf etmektedir. Tüm ulusal bayramlarımızı yok etmeye çalıştığı gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da, din istismarı ve yalancı tarih yorumları ile baltalamaya çalışmaktadır. Fakat bu kurmaca yorumlar ile Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni, uygarlık, demokrasi ve insan hakları yolundan hiç kimse çeviremeyecektir.

Saltanat ve saray düşleriyle 23 Nisan’ın ulusal egemenlik anlayışı arasındaki zıtlık resepsiyon ve kutlama adı altında görünmez hale getirilmeye çalışılmaktadır. Çocuklarımızı yılda bir gün yönetici koltuklarına oturtup onlarla fotoğraflar çektirip sonrasında yine çocuklarımızı sömürmeye devam eden bir yönetimle karşı karşıyayız.

Çocukların baskı altında bulunduğu, şiddet, taciz, tecavüz sarmalının yaşandığı bir ülkeye dönüştürülmekle birlikte iktidar eliyle çocuk işçiliği yaygınlaştırılmakta ve ucuz iş gücü olarak çocuk işçiler çalıştırılarak emek sömürüsüne tabi kılınmaktadır.

Liseye geçiş ve üniversiteye yerleşmek için yapılan sınavlarda yaratılan kaos ile çocuklarımız umutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu şekilde eğitimsizlik dayatılmakta, saraya hizmet ve biat edecek, tek adama kul olacak bir nesil yaratılmak istenmektedir. Ayrıca, gerici iktidarın ve onun uydusunun, sarayın daimiliğini sağlamak için hak ve hukuk tanımadan üniversite sınavının yapılacağı gün, erken seçim kararı alması, gelecek nesilleri ne derece önemsediğinin kanıtı olarak önümüzde durmaktadır.

Çağdaş demokrasilerde rejimin temelini oluşturan yasama-yürütme-yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığı ilkesi, AKP döneminde yok edilmiş, parlementer sistem ve demokrasi neredeyse rafa kaldırılmıştır. İktidarın hedefi, 24 Haziranda yapılacak seçimle demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetinin varlığını ortadan kaldırmaktır. Böyle bir heves içinde olanlar şunu iyi bilmelidirler; Kurtuluş mücadelesi ve kurucu meclis iradesiyle emperyalizmin pençesinden kurtularak, bağımsızlığını kazanan halk iradesi, ne saraya ne de onu yaratan emperyalizme tekrar teslim olmayacaktır.

Ulusun egemenliği; ne sarayın, ne sermayenin, ne içi boş politikaların, ne çıkarların, ne de geçici heveslerin oyuncağı olur. Ulus bağımsız olmaya muhtaçtır. Egemenliği bunun için kullanacaktır. Bizler de Tam Bağımsız ve Ulus Egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumakta kararlıyız. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklamasını istediğimiz çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri, en büyük arzumuzdur.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak inanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si çocuklarımızla aydınlık, mutlu, daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bu duygular ve düşüncelerle aydınlık geleceğimizin gençleri ve çocukları başta olmak üzere, tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU