EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği “Başöğretmen” ünvanını kabul etmesinin de yıldönümü olan 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

Ülkeleri, toplumları ve insanlığı ileriye götüren her zaman iyi ve doğru eğitim olmuştur. Eğitim sistemimiz zor koşullarda geçmektedir, bu nedenle de Atatürkçü ve Cumhuriyetçi öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir.

Türkiye’nin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere vermiştir. O’nun; “Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır” sözleri bunun en güzel örneğidir.

Eğitim sisteminde yaşanan kargaşanın biran önce son bulmasını, eğitim-öğretim niteliğinin arttırılması gerekmektedir. Eğitimin kalitesini yükseltecek asli unsur öğretmenlerdir. Kaliteli bir eğitim ise bilimsel, laik ve çağdaş eğitimle mümkündür.

Öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren Başöğretmen Atatürk'ün “Eğitimdir ki; bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” sözleridir.

Üzülerek belirtmeliyiz ki !

Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu koşullar çağdaş Türkiye'ye yakışmamaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve eğitim emekçilerinin sorunlarının çözüldüğü, öğretmenlere hak ettiği değer ve imkanların verildiği bir Türkiye'nin uygarlık düzeyindeki yeri yüksek olacağını belirtiyoruz. Eğitim yuvalarında bilimsel, laik, ulusal, demokratik ve nitelikli bir eğitim anlayışını yerleştirmesi asıl amaç olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren eğitim emekçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU