EĞİTİM-İŞ 100 BİN İMZAYI TBMM’YE TESLİM ETTİ

EĞİTİM-İŞ 100 BİN İMZAYI TBMM’YE TESLİM ETTİ

Eğitim-İş Sendikamız, Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için Türkiye genelinde topladığı 100 bin imzayı TBMM’ye ileterek sorunlarının çözülmesini istedi.

Toplanan imza dilekçelerinin TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi’ye teslim edilmesi sırasında; Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ve MYK üyeleri Mücahit Dede, Ali Taştan, Eğitim-İş Merkez Genel Başkanı Veli Demir, MYK üyeleri Mehmet Altıntop, Nazım Kırcı, Dilek Yurdugül,  Gülfer Murat, Önder Yılmaz, Dilek Yurdugül, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Doğan Koç, Kültür Sanat-İş Genel Başkanı Hamza Candanoğlu ile Şube ve İl Temsilcilik Yönetim Kurullarından oluşan kabalık bir heyet yer aldı.  Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de katıldı.

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI 3600 EK GÖSTERGE OLMALI

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, bu çerçevede ek göstergelerinin arttırılmasına yönelik olarak toplanan imzaları Hamzaçebi’ye verdi.

Demir, eğitim çalışanlarının ekonomik durumlarındaki yetersizliğin kısmen de olsa ortadan kaldırılması için devlet memurlarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesine gereksinim olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

“Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, Cumhuriyet döneminden bugüne geçtiğimiz yıllar içinde sürekli gerilemiştir. Özellikle AKP iktidarı döneminde eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir. Türkiye'de öğretmenler 180 iş günü çalışmakta ve ortalama 1850 saat derse girmektedir. Avrupa ülkelerinde 240 iş gününde ortalama 1650 saat derse girilmekte ve Türkiye'deki öğretmenlerin 4 katı maaş almaktadır. Yurt dışındaki meslektaşlarına göre daha az zamanda daha çok çalışan öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını aldığını belirtmek mümkün değildir. On binlerce eğitim emekçisi emekli maaşının düşük olması nedeniyle zorunlu giderlerini bile karşılayamama kaygısı ile emekli olamamaktadır. 2003 yılında emekli olan öğretmen sayısı 24 bin 190 iken 2011 yılında emekli olan öğretmen sayısı 7bin 645’e düşmüştür. Bu gerçeğin yanında ek göstergelerin talebimiz doğrultusunda yükseltilmesi halinde 400 bine yakın öğretmenin atanabilmesinin de önü açılacaktır. Türkiye’nin tüm illerinden toplamış olduğumuz 100 bin imzayı Meclisimize iletilmesi Meclisimizin de buna bir yol, bir çözüm bulması yani öğretmenlerin ek göstergesinin 3 binden 3 bin 600’e çıkarılmasını talep ediyoruz.”