EMEK, DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MÜCADELEMİZDE  9.YILIMIZ KUTLU OLSUN !

EMEK, DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MÜCADELEMİZDE  9.YILIMIZ KUTLU OLSUN !

Kuruluşumuzun 9. yılının coşkusunu yaşadığımız bu günlerde ülkemiz tarihinin en sıkıntılı ve en zor günlerini yaşamaktadır. İçerisinde geçtiğimiz bu dönemde emeğimize, mesleğimize,  laik, demokratik Cumhuriyetimize, ulusal bağımsızlığımıza, bütünlüğümüze ve geleceğimize yönelik saldırılar daha da artmıştır.

2002’den bugüne ülkemizi tek başına yöneten siyasal iktidar; 16 Nisan’da yapılacak Anayasa oylaması ile demokrasinin temel kurumları olan yasama, yürütme ve yargıyı tek bir kişiye teslim eden, otoriter bir yönetim anlayışını getirmek istemektedir. 

10 Nisan 2008 tarihinde; emeğimiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz için mücadele etmek amacıyla kurduğumuz Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş; yapılan bütün baskı, tehdit ve engellemelere inat emek mücadelesinin ve kamu sendikacılığın etkin ve saygın örgütü olarak her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş bugün 9. yılını kutlasa da konfederasyonumuzun kuruluşuna önderlik yapan Eğitim-İş Sendikamız 12 Eylül 1980 faşist darbesinde sonra Türkiye’de kamu sendikacılığına ilk adımı atarak bu mücadelenin öncülüğünü yapmıştır ve kamu emekçilerinin bundan sonrada umudu olmaya devam edecektir. 

Özellikle içerisinde geçtiğimiz bu zor süreçte ortak kaygılarımızı ve bu mücadelenin içerisinde yer alan- almayan bütün kamu emekçilerinin bu süreçte sunacağı katkı ve vereceği destek çok daha anlamlı ve önemli olacaktır. Çünkü Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu sadece kamu çalışanlarının değil bütün emekçilerin haklarının korunup geliştirilmesi için mücadele etmektedir.

Ülkemiz, tarihinin en büyük ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunlarıyla karşı karşıyadır.  Uluslararası sermayenin sömürü amacıyla ülkemizde uygulamaya koyduğu özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma dayatmaları sonucunda ulusal sanayimizin ve ekonomik bağımsızlığımızın güvencesi olan Cumhuriyetin birikimleri özelleştirme adı altında yağmalanmakta ve peşkeş çekilmektedir.

Demokratik parlamenter sisteme dayalı kurulan Cumhuriyetimiz bugün çok daha ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Çünkü 16 Nisan’da yapılacak referandumda getirilmek istenen bir Anayasa değişikliğinin ötesinde parlamenter sistemin ve cumhuriyetin kazanımlarının oylanması olacaktır.   Bu Anayasa değişikliği onaylandığı takdirde ülkemiz emperyalizm için dikensiz bir gül bahçesi haline getirilecek, çünkü Meclis’in onayı olmadan tek bir kişinin karar verebileceği bir sürecin önü açılacaktır.

Bu nedenle 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum ulusumuzun, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin geleceği açısından tarihi ve yaşamsal bir önem taşımaktadır.  Bu tarihi ve yaşamsal sınavın başarı ile verilebilmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek, bugün çok daha önemli ve anlamlıdır.

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu olarak; kuruluşumuzun 9. yılında bu bilinçle; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada  mücadele etmeye devam edeceğiz.  Bu bizim; bu Cumhuriyeti, bize emanet eden Büyük Devrimci ve Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’e, dava arkadaşlarına ve bu mücadelede büyük bedeller ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU