Emek mücadesinde yeni bir enerji! ENERJİ-İŞ kuruldu!

Emek mücadesinde yeni bir enerji! ENERJİ-İŞ kuruldu!

18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 11.30′da Ankara Sürmeli Otel’de yapılan bir basın toplantısıyla ENERJİ-İŞ Sendikasının kuruluşu ilan edildi. 

Toplantıda, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu, yaptığı açılış konuşmasında Konfedersyonun “40 bin üye sayıs bir büyüklüğe” ulaştığını, 7 iş kolunda örgütlü bulunduğunu ve “8. iş kolu olarak enerji, sanayi ve madencilik iş kolunda örgütlenmiş olmaktan ve ENERJİ İŞ sendikamızın kurulmasından dolayı mutluluk duyduğunu” belirtti. Tutoğlu, “Bize yeni bir enerji verdiniz” dedi.

Daha sonra Sendikanın Kurucular Kurulu adına Genel Başkan Volkan Türkyılmaz, “Sendikal mücadele bizleri ayrıştıran değerler üzerinden yapılmaz,birleştiren değerler üzerinden yapılır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu haklı ve etkili bir mücadele yürütüyor.” dedi.

Volkan Türkyılmaz devamla, “Emekçilerin bölünmüşlüğünden güç alan siyasi iktidar Cumhuriyetimizin geriye kalan bütün kazanımlarını yok etmek, Ulusal Egemenliğimizi ortadan kaldırmak için son hazırlıklarını yapıyor. Bu şartlarda artık kötünün iyisi diyerek mevcut sendikalarda kalmak yerine mücadeleyi örgütleyecek yeni bir sendika kurmanın zamanı gelmiştir.” dedi.

Türkyılmaz: “Kimi konfederasyonlar, hizmet kolumuzdaki özelleştirmelere karşı çıkmadılar. Emek hareketinin işçisi ve kamu emekçisiyle bir bütün olduğunu görmemekte ısrar ettiler. 

Kimisi, AKP iktidarı ile işbirlikçiliği tercih etti.

Kimileri, ‘kamuda türban’ kampanyası yürüterek veya bunadestek vererek kamu emekçilerinin işyerlerinde ayrışmasını körüklediler. 

Kimisi, demokrasi ve özgürlük adına AB makamlarından fon alarak emperyalizm ile işbirliği içine girdi. Üniter devlet yapısını bölmeye yönelik etnik milliyetçiliğin destekçisi haline geldi. 

‘Akil insanlar’ masasına oturdu. Sözde sınıf sendikacılığı yapanlar gerçekte TÜSİAD gibi en büyük sınıf düşmanları ile aynı masada görev aldı.” dedi.

Törende, Konfederasyon Genel Sekreteri Cengiz Gülebay ve Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük de konuşma yaptı.

Törene ENERJİ-İŞ’in Yönetim Kurulu ve Birleşik Kamu-İş MYK’sı eksiksiz katıldı.   

ENERJİ-İŞ sendikasının MYK üyelerinin isimleri ve iletişim adresleri şöyle:

 

Volkan Türkyılmaz (Genel Başkan) volturk@gmail.com 0533 461 94 30 

Kemal Asker (Genel Sekreter) kemalasker@gmail.com 0535 464 03 67 

Erkin Etike (Genel Mali Sekreter) erkinetike@yahoo.com 0535 642 65 33

Çetin Bayraktar (Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri) cetinbayraktar@hotmail.com 0544749 59 29

Kemal Uğurlu (Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri) kemalugurlu@gmail.com 0533 726 40 62

Ulvi Acuner (Genel Basın Yayın Sekreteri) ulvi.acuner@euas.gov.tr  0535 389 00 43