Emekçi dostu hocamız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yı kaybettik…

Emekçi dostu hocamız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yı kaybettik…

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Genel Başkanı Prof. Dr.Alpaslan Işıklı İzmir Seferihisar’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Değerli akademisyen ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD)Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı İzmir Seferihisar’da bir teknede kalpkrizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Işıklı, siyasette ve akademideaydınlanmadan yana net bir tutum sergileyen hocalarımızdandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak tüm emekçilerin başısağolsun diyoruz…

 

Prof. Dr. AlpaslanIşıklı’nın hayatı:

Alpaslan Işıklı, 1940 Amasya doğumluydu.

Orta eğitimini Amasya Lisesi’nde yapan Işıklı, liseyi bitirdikten sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF’de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yapan Işıklı, 1961′de bölümünden mezun oldu ve Fransa’da Centre Europeen Universitaire de Nancy’de lisansüstü öğrenim gördü. 1962′de asistan olarak girdiği Ankara SBF’de 1973′te doçent, 1980′de profesör oldu.

Doçentlik aşamasında, “SBF Yönetim Kurulu” üyeliği ve “Çalışma Bakanlığı” bünyesinde Yüksek Hakem Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Işıklı’nın üniversitedeki görevine 1983′te 1402 sayılı yasaya dayanılarak son verilse de 1989′da İdare Mahkemesi kararıyla görevine döndü.

1990-1994 yıllarında “Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı” ve ardından, bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Işıklı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında son buldu. Işıklı TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) genel başkanıdır. Işıklı’nın Yerli ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

 

KİTAPLARI

Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Sözleşme (ortak çalışma),S.B.F.yay., Ankara,1965;

Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri,S.B.F.yay., Ankara,1967;

Ücret, Doğan Yayınevi, Ankara, 1975;

Sosyal Haklar Açısından Anayasa, Yol-İş yay., Ankara, 1975;

Emek ve Ücret, Yol-İş yay. Ankara, 1975;

Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikal Hakları, Yol-İş yay;Ankara,1976;

Sendikalar ve Siyaset, Yol-İş yay, Ankara, 1977;

Kuramlar Boyunca Özyönetim ve Yugoslavya Deneyi (ikincibaskı), Alan Yayıncılık, Ankara, 198O;

Türkiye’de 196O-1986 Döneminde İşçi Hakları,Yol-İş yay.,Ankara, 1986;

Yanıt-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı TopluİşSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Uluslararası NormlaraAykırılığı,Yol-İş,Ankara,1986;

Bir Başka İktisat (derleme, ikinci baskı), Alan Yayıncılık,İstanbul, 1987;

Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde DemokrasiKavramının Gelişimi (ortak çalışma), T.C. Kültür Bakanlığı, Demokrasi Klasik¬leri,Ankara 1994;

Özelleştirme Ne İçin?, Yol-İş Eğitim Yayınları-15, Ankara1994;

Küreselleşme ve Demokratikleşme,(birinci baskı) MülkiyelilerBirliği Vakfı Yayınları: 14, Ankara,1995; (ikinci baskı) Tüze Yayıncılık,Ankara 1996;

Sendikacılık ve Siyaset (beşinci baskı), (altıncı baskı)İmge yayınevi, Ankara,2005.

Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, BASS Yayını, Ankara 1996;

Sosyalizm, Kemalizm ve Din, üçüncü baskı, İmge yayınevi,Ankara, 2001;

Devlet ve Demokrasi, Kuvayı Milliye Yayınları, Ankara,1999;

Küresel Saldırı, Ulusal Devlet ve Sendikalar, Türk-İş EğitimYayınları No: 68, Ankara, 2001;

Dünya Bankası’nın Laik İmparatorluğunda KumarhaneKapitalizmi, Otopsi, İstanbul, Şubat 2002 .

Gün Doğmadan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002;

İş Hukuku, İş Hukuku, 5.Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara,2003.

Said Nursi, Fethullah Gülen ve “Laik” Sempatizanları,(sekizinci baskı), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2010.

Gerçek Örgütlenme, Sendikacılık, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim2003.

Yeni Din Yeni Tanrı, Otopsi yay, İstanbul, 2005.

Yeni Orta Çağ, Toplumsal Çözüm Yay., İstanbul,2007;ikincibaskı.İmge y., Ankara, 2009. Kumarhane Kapitalizmi, İmge Kitabevi Yayınları,Ankara, 2010.

Birleşik Kamu – İş