EMEKLİLİK’TE YAŞ KAPSAMI UYGULAMASI ORTADAN KALDIRILMALIDIR

EMEKLİLİK’TE YAŞ KAPSAMI UYGULAMASI ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Emeklilik kapsamında yaş uygulaması ülkemiz de binlerce çalışanın yaşadığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Prim ödeme günü sayıları bakımından emekli olmayı çoktan hak etmelerine rağmen yaş sınırına takılan yüz binlerce çalışanın emeklilik hakkı adeta yıllardır yok sayılmaktadır.

Ülkemiz 65 yaş sınırı ile emeklilik yaşının dünya genelinde en yüksek emeklilik yaş hakkına sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bir nevi ülkemiz çalışanlarına deyim yerindeyse mezarda emekli olma hakkı dayatılmaktadır. Emeklilik Kapsamında Yaş’a takılanların yaşadıkları sıkıntı göz önüne alındığında, ülkemiz koşullarında emekli olmak adeta bir mucizeye dönüşmüş durumdadır.

Ülkemiz de emekliliğe erişim hakkı 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile daha da zor bir hale getirilmiştir. Emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli aylıkları düşmeye başlamıştır. Ülkemizdeki emeklilerin yüzde 70’i 50 ve daha üzeri yaş grubu arasında yer almaktadır. Bu durum ülkemiz de emekli olmanın oldukça zor olduğunu gözler önüne sermektedir.

Ülkemiz de çalışanların emeklilik yaşının yükselmesi ve yıl ve prim gün sayısını tamamlayanların yaş koşuluna takılması nedeniyle büyük mağduriyetlerin açığa çıkması hepimizin malumu. Bu durumda olan emekliler için iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Emekli olanlar ya kıdem tazminatlarını alıp işten ayrılmakta veya çıkarılmaktadır.  Ayrıca emeklilikte yaşa takılan çalışanlar emeklilik yaşını doldurana kadar daha güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmaktadır.

Bu bakımdan emeklilik hakkı için prim sayısını doldurmuş fakat yaş sınırına takılmış olan yüzbinlerce çalışanın yaşadığı bu temel sıkıntı bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Yeni yasama döneminde Çalışma Bakanlığının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapması ve yaşanılan bu hak mağduriyetinin önüne geçmesi gerekmektedir.

Ayrıca emeklilerin yaşam koşulları göz önüne alındığında; emekli aylıklarının enflasyon oranlarına göre yeniden düzenlenmesi, emeklilik aylıklarının açlık ve yoksulluk sınırları göz önüne alınarak gerekli artışların yapılması gerekmektedir. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU