EMNİYET ÇALIŞANLARININ SENDİKA HAKKINI DESTEKLİYORUZ

EMNİYET ÇALIŞANLARININ SENDİKA HAKKINI DESTEKLİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere bir süre önce
polis haklarını savunmak, sorunlarını gündeme taşımak amacıyla örgütlenmek için
sendika kurma kararı verildi. Valiliğe dilekçelerini vermek isteyenler hukuksuz
olarak engellendiler. Bunun üzerine kargo ile evrakları gönderme kararını
uyguladılar.

Biz
bu filmi daha önce de gördük

12 eylül darbesi döneminde
örgütlenmek isteyen Niyazi ALTUNYA öncülüğündeki öğretmenlere de aynı muamele
yapılmış EĞİTİM İŞ sendikasının kuruluş dilekçesini Ankara valiliği kabul
etmemiş,kurucular iadeli taahhütlü posta ile kuruluş dilekçesini valiliğe iletebilmişler
böylece kamu çalışanlarının ilk sendikası kurulabilmiştir. Bilindiği üzere
valilik dilekçeyi aldığında kurulan sendikalar ancak yargı kararı ile
kapatılabilir olduğundan EĞİTİM İŞ kapatılamamış ve böylece kamu çalışanları
sendikal yaşama katılabilmişlerdir.

Bugün gelinen nokta aynı
noktadır. 12 Eylül faşizmi kamu çalışanlarına sendika kuramazsın derken AKP
faşizmi emniyet görevlilerine sendika kuramazsın demektedir. Bu durum  ülkemizin ve demokrasimizin geldiği nokta
açısından üzüntü vericidir. Aynı zamanda AKP iktidarının ileri demokrasi
anlayışının 12 eylül darbecileri ile 
aynı noktada olduğunu gözler önüne sermektedir.

 

Birleşik Kamu İş olarak
Emniyet görevlilerinin sendika kurma haklarını destekliyor. İktidarın faşizan
tavrını kınıyoruz.

 

İsmail TUTOĞLU

Genel Başkan