Enerji-İş: TTK'da Sınavsız Ve Keyfi Atamalar Durduruldu

Enerji-İş: TTK'da Sınavsız Ve Keyfi Atamalar Durduruldu

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş,  Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) başmühendislikten şube müdürlüğüne sınavsız atamaya izin veren yönetmeliğin iptali için açtığı davayı kazandı.

AKP hükümeti, 29 Eylül 2014 tarihinde TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ni yayımladı.   Bu yönetmelik ile TTK’deki başmühendislerin sınava girmeden şube müdürü kadrolarına atanmalarına olanak sağladı.  Konfederasyonumuza bağlı Enerj-İş’te yönetmelikteki maddenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

KARAR EMSAL OLDU

Danıştay 16. Dairesi, AKP’nin “keyfi atamaları”nın önünü açan sınavsız atama yönetmeliği yürütmesini durdurdu.  Danıştayın, TTK’da başmühendislerin sınavsız şube müdürü olarak atanmalarına olanak sağlayan yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı tüm Kamu İktidasi Teşebbüsleri’ndeki (KİT) atamalarda emsal olacak.

DANIŞTAY: YÖNETMELİK LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI

Danıştay 16. Dairesi’nin vermiş olduğu kararda, kadrolu bir göreve sınavsız atama yapılmasının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te yer alan devlet memurlarının, üst görevlere yükselmesinin sınav usulüyle gerçekleşeceğine dair düzenlemeye ve Devlet Memurları Yasası’nda tanımlanan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.  Bu yönetmeliğe göre yapılacak tüm atamaların da hukuka aykırı olacağına işaret eden Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Enerji-İş’ten yapılan açıklamayı okumak için tıklayın.