ENGELLER KALDIRILMALI YAŞAM SEVİNCİ BÜYÜTÜLMELİDİR!

ENGELLER KALDIRILMALI YAŞAM SEVİNCİ BÜYÜTÜLMELİDİR!

3 Aralık Dünya Engeliler Günü, tüm dünyada engellilerinde yaşamın içerisinde olduğunu, topluma kazandırılması ve haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla ilan edilmiştir.

Doğuştan ya da hastalık veya kazalar sonucu bedensel, zihinsel olarak kayıplara uğrayan insanlarında toplum içerisinde yaşadığının hatırlatıldığı gündür 3 Aralık. 

Renk, dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin ve fiziksel durumlarına bakılmaksızın toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanması, çağdaş devlet ve çağdaş toplum olmanın gereğidir. 

Engellilerin,  topluma tam ve etkin bir katılım göstermeleri devletin, yerel yönetimlerin ve toplumun sorumluluğundadır.  Ancak fiziksel yetersizlikleri nedeniyle engellilerin toplumdan dışlanması, ayrımcılığa uğraması ülkemizin önemli sorunlarından biridir.

Engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak, sosyal devlet olmanın gereğidir.

Türkiye’de toplam nüfus içerisinde 8 milyon 431 bin engelli vatandaş yaşamlarının sürdürmesine rağmen engelli bireylerin olmadığı zannedilmektedir. Onlar, kentlerde ve yaşamın içerisinde olmalarına rağmen görmüyoruz, duymuyoruz ve anlamıyoruz. Çünkü, engelli vatandaşlar, sokaklara çıkamamakta ve kentlerde yürüyememekte.  Hatta yaşam içerisinde evlere hapsedilmektedir.  Ancak yaşamın her alanında onlarında bu ülkenin bir parçası ve vatandaşı olduğu bilinmelidir. 

Engelli vatandaşlarında eğitim, sağlık, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel haklarının korunması amacıyla onlarında yaşamın içerisinde özgürce hareket etmesi sağlanmalıdır.

Türkiye’de milyonlarca engellinde kentlerde sağlıklı ve erişebilir hizmet alması gerekmektedir. İnsan onuruna yakışır düzen sağlanmalıdır. Kentler ve binalar, engelli vatandaşlar düşünülerek tasarlanmalıdır. 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, engelli vatandaşlarımızın istedikleri konuma gelebilmeleri, hayata tutunabilmeleri için çalışma, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarında desteklenmesi sağlanmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, önlerindeki engellerin kaldırılması, yaşama sevinçlerinin arttırılması umuduyla tüm engelli vatandaşlarımızın “3 Aralık Dünya Engelliler Gününü” kutluyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU