EŞİT, ÖZGÜR VE İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN 1 MAYIS’I KUTLADIK

EŞİT, ÖZGÜR VE İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN 1 MAYIS’I KUTLADIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımız ile birlikte 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak,  “işsizliğe, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, kapitalizme, taşeronlaştırmaya, kapitalizme karşı; eşit, özgür ve insanca bir yaşam” talep ettik.

Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Güvenpark’ta toplandı.  “Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İnsanca Yaşam İçin AKP’ye Teslim Olmayacağız” pankartı açtı.   Alanda Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Mücahit Dede, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan, Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir,  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız,  Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Kültür Sanat-İş Genel Başkanı Hamza Candanoğlu, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan ile bağlı sendikaların MYK yöneticileri, şube yöneticileri, çok sayıda üye katıldı, ayrıca Laikliğine Çağrı Birlikteliği de destek verdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir kısa bir açıklama yaptı.