Etnik Siyasetin Uzantısı Malüm Sendikaya Cevabımızdır!

Etnik Siyasetin Uzantısı Malüm Sendikaya Cevabımızdır!

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikamızın 11.02.2015 tarihli açıklaması:

“EĞİTİMDE GERİCİLEŞMEYE KARŞI BİRLİK ve DAYANIŞMA MİTİNGİ” NASIL “LAİK, BİLİMSEL, ANADİLİNDE EĞİTİM ve DEMOKRATİK YAŞAM İÇİN BİRLİK VE DAYANIŞMA MİTİNGİ” OLDU?

Bilindiği üzere sendikamızın üzerinde hassasiyet gösterdiği konuların başında “Laik Eğitim” gelmektedir. Sendikamız Eğitim-İş, bu temel ilkeyi savunmak uğruna her bedeli ödemeye hazır olduğunu, bunu bir varlık nedeni saydığını her zaman sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de göstermiştir.

Eğitim-İş, en son 17 Aralık 2014’te Yatağan’dan başlattığı ve 20 Aralık Ankara Tandoğan’da bitirdiği “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürüyüşü” ile laik eğitim konusundaki tavrını bir kez daha göstermişti. Polisin hunharca saldırdığı eylemimiz sonrasında gaz, cop, plastik mermi yedik, yerlerde sürüklendik, gözaltına alındık. Ama cumhuriyetin temel kazanımı olan laiklikten, laik eğitimden vazgeçmeyeceğimizi hep bir ağızdan haykırdık. “Cumhuriyet değil AKP yıkılacak!” sloganıyla bu irademizi kamuoyuna duyurduk.

Hal böyleyken HDP’nin yönlendirdiği eylemleriyle etnik siyasetin sendikal uzantısı haline dönüşmüş bir yapı, okullarda bir kara propaganda ile 8 Şubat 2015 Pazar günü İstanbul Kadıköy’de yapılan ve ne yazık ki ismi konusunda bile kamuoyuna ortak bir açıklama yapılamayan miting üzerinden Eğitim-İş’e saldırmaktadır.

Kara propagandanın özü, “Eğitimde gericileşmeye karşı Birlik ve Dayanışma Mitingi” adıyla yola çıkılan ve mitinge iki gün kala adına “Anadilinde Eğitim” ibaresi eklenen mitinge Eğitim-İş’in katılmamasıdır.

AKP uygulamalarına karşı eğitim çalışanlarının haklı taleplerini “Anadilde Eğitim” talebiyle meşru olmaktan çıkartan, laiklik konusunda oluşan ortak mücadele zeminini yine aynı taleple ortadan kaldıran bu sendikal anlayış, Alevi derneklerinin öncülüğünde başlatılan haklı mücadelede birlikteliği engellemiştir.

Halbuki, Alevi örgütleri “eğitimin laik ve bilimsel olması, zorunlu din derslerinin kaldırılması” talepleriyle 8 Şubat’ta Kadıköy’de bir miting düzenlemek için yola çıktılar. Bu mitinge en geniş toplumsal desteği sağlamak için de laik ve bilimsel eğitimden yana bütün örgütlere çağrı yaptılar.

Bu örgütlerden birisi de sendikamız Eğitim-İş olmuştur.

Alevi örgütlerinin, her Pazar günü Kadıköy Boğa Heykeli önünde Laik ve Bilimsel Eğitim için yaptıkları oturma eylemlerine de sendikamızın İstanbul Anadolu yakasında örgütlü olan şubemiz, genel merkez onayıyla destek vermiştir.

Bu süreçte gelişen ilişkiler sonrasında 8 Şubat’ta yapılması düşünülen miting için de sendikamızla görüşülmüş, “Eğitimde gericileşmeye karşı Birlik ve Dayanışma Mitingi”ne sendikamız destek olacağını açıklamıştır.

Afişleri bastırılan, duyurusu yapılan mitinge iki gün kala, daha düne kadar türban konusunu özgürlük mücadelesi olarak gören Eğitim-Sen’in bir müdahalesi olmuştur. Afiş değiştirilmiş, dört alevi örgütünün düzenleyicisi olduğu miting birden adı değiştirilerek “Eğitimde Gericileşmeye Karşı Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam İçin Dayanışma ve Birlik Mitingi” halini almıştır. Ayrıca düzenleyicileri arasına Eğitim-Sen de girmiştir. Bu da yetmezmiş gibi afişte destekleyen kurumlar listesinden Eğitim-İş’in adı çıkartılmıştır.

Durum hakkında PSAKD ve ABF yetkilileri ile görüşen sendika yöneticilerimize Eğitim-İş adının çıkartılması ve anadilde eğitim talebinin mitingde yer alması konusunda malum sendika tarafından talep geldiği, kendilerinin de bu talebe uygun davrandıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç itibariyle son şekli verilen miting, düzenleyen kuruluşlar öncülüğünde Kadıköy’de yapılmış, bölücü talepler ön plana çıkartılmış, terör örgütü liderinin posterleri sallanmıştır.

Laik ve bilimsel eğitim gibi toplumun birçok kesiminin üzerinde anlaştığı talepleri dillendirmek, zorunlu din eğitimine karşı çıkmak için yapılması planlanan bir eylem daha her zaman olduğu gibi malum sendikanın ve terör örgütünün ayrıştırıcı talepleri olan “Anadilde Eğitim” ve “Demokratik özerklik” ile başarısızlığa uğratılmıştır.

Etnik siyasetin taleplerini, toplumun üzerinde ortaklaştığı taleplerin yanına yerleştirmeye çalışan ve böylelikle ortak mücadele zeminini sürekli olarak baltalayan bu anlayışı kınıyoruz. Sendikamız üzerinde yaratılan kara propaganda üzerine, yaşanan süreci açıklamayı uygun gördük.

MERKEZ YÖNETİM KURULU