Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete göçmesinin üzerinden 76 yıl geçti.

Onsuz yaşadığımız bu yıllarda ülkemizde ekonomik ve siyasi olarak sürekli değişim yaşandı.

Kalkınma hamleleri ve demokrasi mücadeleleri, darbelerle ve tek parti iktidarlarının hukuk tanımaz diktatörlükleriyle kesintiye uğratıldı.

İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra 1947′de ilan edilen Truman Doktrini’yle emperyalizmin pençe attığı Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak gittikçe bağımlılaştı, yarı sömürge konumuna sürüklendi.

Emekçi yoksul halkımız, elli yıldır orta alt gelir düzeyi sınıfında yaşamak zorunda kaldı. İşçi ve emekçiler hiçbir zaman iyi bir yaşam düzeyine ulaşamadı.

Örgütlenme ve daha iyi yaşam koşulları için kazanılan haklar sürekli budandı.

2014 yılının 10 Kasım’ında bugün emekçi halkımız, ülkemiz gibi ne yazık ki geleceği belirsizlikler içinde yaşamaktadır.

Anadolu halkının eğitim düzeyi 76 yıl sonra 6.5 sınıf düzeyini aşamadı. 2014 yılında Ankara ve Eskişehir’in dışında ortaokulu bitirmiş ortalamada ilimiz ne yazık ki yok.

Emperyalizm Anadolu’nun işgalinde geldiği bölgeye on yıllar sonra fiili olarak yeniden geldi. Güney ve kuzey sınırlarımızın ötesi kan deryası içinde.

Bütün olumsuzluklara karşın Türkiye yönünü yitirmedi. Özellikle emekçi halkımız ve gençlik, devrimlere sahip çıktı, Gazi Mustafa Kemal’in yaktığı bağımsızlık ateşi sönmeye yüz tutunca idam olmayı bile göze alarak onun ruhunu yaşattı.

Emekçi halkımız hep ışığa doğru gitti. Daha iyi yaşamak, çocuklarını okutmak, hep çağdaş uygarlık düzeyine doğru yürümek isteği engellense de durmadı.

76 yıllık mücadelelerle dolu süreç, ülkemizin, işçiden ve emekçiden yana tam bağımsız sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamasını sağlayacak engin deneyimler taşımaktadır.

Bu deneyimin başında Gazi Mustafa Kemal ve onun devrimlerinin izinde, kurtarıcının direniş karakterini ve sorumluluğunu taşıyan kamu emekçilerinin mücadele geleneği vardır.

Bu inanç ve azimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete göçmesinin 76 yılında saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ