Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulumuz, konfederasyonumuzun 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nun, 08.11.2013 günü saat 10: 00′da Menekşe Sokak No: 10/2 Kızılay – Ankara adresinde ve aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 09.11.2013 günü saat 10:00′da Ihlamur Sokak No: 1 Kızılay – Ankara adresinde bulunan Ankara Barosu Konferans salonunda aynı gündemle toplanmasına karar vermiştir.

 
GÜNDEM:

1- Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

2- Toplantı Divanı’nın oluşturulması.

3- Tüzük değişiklik önergelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Karar tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması.

5- Dilek ve temenniler.

6- Kapanış.

 
BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU

YÖNETİM KURULU
 

NOT: Tüzük taslağına buradan ulaşabilirsiniz