GEZİ’NİN 5’NCİ YILINDA GEZİ RUHUNU HATIRLATIYORUZ!

GEZİ’NİN 5’NCİ YILINDA GEZİ RUHUNU HATIRLATIYORUZ!

Taksim Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların kesilerek sadece kamu hizmetlerinde kullanılmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan parka, imar izni olmadan Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmek istenilmesiyle başlayan ve tüm yurda yayılan, tarihe Gezi Direnişi olarak geçen eylemler zincirinin bugün 5. yıl dönümüdür.

Gezi Direnişçileri; 2013 yılının 27 Mayıs’ından sonra aylarca ülkenin meydanlarına çıktı. Gezi ruhu; İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, Ankara’da Kızılay Güvenpark’ta, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, buradan da ülkenin dört bir yanındaki şehirlerin parklarına ve meydanlarına yayılarak günlerce vatandaşların sokaklara çıkarak AKP’nin her türlü baskısına karşı direnişe geçmesi ve özgürce yaşama hakkına sahip çıkmasıdır.

Gezi eylemleri; AKP iktidarı boyunca uygulanan baskı, şiddet, ayrımcı uygulamalara ve hukuk tanımaz tavra karşı halkın sokaklara çıkarak bu keyfi yönetime itiraz etmesiydi.  Ülkede yüzbinlerce kişi cumhuriyet, demokrasi, adalet, özgürlük için sokağa çıktı. 

AKP iktidarı, cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük için sokağa çıkan halka TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Gezi eylemlerinin bir isyana dönüşmesine ve ülke geneline yayılmasına AKP iktidarının bu tavrı neden oldu.

Eylemler sırasında Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert ve Hasan Ferit Gedik iktidara ve baskıya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde hayatını kaybetti.

AKP’ye karşı büyük bir halk tepkisini ortaya çıkaran Gezi eylemleri, ülke tarihinde silinmez izler bıraktı.  Gezi direnişi süresince polisin uyguladığı şiddet nedeniyle gençlerimiz yaşamını yitirerek bedel öderken birçok yurttaşımız da çeşitli uzuvlarını kaybetti. 

Ülkemizde; hukuksuzluk, keyfilik, hırsızlık, yolsuzluk, taciz ve tecavüzler tıpkı Gezi eylemlerinin yapıldığı dönemdeki gibi devam etmektedir.  Bu keyfi uygulamalar, KHK ve OHAL bahane edilerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Siyasi iktidar; baskıyı ve şiddeti her geçen gün arttırmaya devam etmekte, en ufak gösteri hakkını ve muhalefet hakkını sert şekilde bastırmakta hatta toplumu kutuplaştırmaktan ve ayrıştırmaktan geri durmamaktadır. 

AKP iktidarı da bilmektedir ki Gezi Park’ındaki tepki o parktaki ağaçlardan ibaret değildi, hükümetin dayatmacı tüm uygulamalarına karşı demokratik toplumsal bir tepkiydi. Siyasi iktidarın toplumun büyük bir kesimine karşı uyguladığı kutuplaştırıcı siyaset sonucunda Gezi ruhu ortaya çıktı. 

Dalga dalga büyüyen direniş ruhundan, AKP iktidarı aradan geçen 5 yıla rağmen halen korkmaktadır.

OHAL ve KHK’lar bahane edilerek; her türlü keyfiliği, her türlü adaletsiz ve hukuk tanımaz tavrı kabul etmediğimizi bir kez daha Gezi ruhuyla hatırlatıyoruz.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyasal iktidarın, tüm engellemelerine rağmen Gezi ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Gezi’nin anlamına, ruhuna ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Gezi direnişinin 5’nci yıldönümünde Gezi direnişinde hayatlarını kaybeden onurlu insanlarımızı saygıyla anıyoruz, direnişlerini mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU