İKTİDAR TCDD’Yİ ÖZELLEŞTİRMEKTEN VAZGEÇMELİDİR !

İKTİDAR TCDD’Yİ ÖZELLEŞTİRMEKTEN VAZGEÇMELİDİR !

 

AKP iktidarı, bir kamu işletmesi olan TCDD’yi zarar ettiği gerekçesiyle “dönüştürme” adı altında “şirketleştirmeyi” gündemine almıştır. Kamu hizmetlerini ticarileştirerek vatandaşları “müşteriye”, kamu hizmeti üreten kurumları “ticari işletmeye” dönüştürülmesinin karşısındayız. Kamu emekçileri her türlü özelleştirmeye ve güvencesizliğe karşı duracaktır. 

AKP iktidarının kamu kaynaklarını tasfiye edecek politikalar yürüttüğünün farkındayız. Hükümetin, verimliliği, üretimi ya da hizmeti önemsediğinden değil asıl amaç kamusal yaşamı ve kamusal hizmeti tamamen özelleştirmektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü “Demiryolu KİT’leri Kurumsal Dönüşüm Projesi” adıyla bir çalışma hazırlamıştır.  Ancak tüm özelleştirilmeler iptal edilmeli kamucu politikalara tekrar dönülmelidir.

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin birikimleri ve kurumları AKP iktidarı döneminde özelleştirme adı altında yağmalanmakta ve talan edilmektedir.

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana kamu kaynakları özelleştirilmesini başarı saymıştır.  Birçok sektörde yaptığı özelleşmelerle sermayeyi ihya etmiştir.

İktidarı uyarıyoruz;

İktidar, kamu açıklarını daraltmak ve kısarak değil satarak kapatmaya çalışmaktadır.

AKP iktidarının seçim yatırımına başladığını kalan kamu kurumlarını özelleştirmek istemesiyle anlamaktayız.

İktidar uzun süredir TCDD’i satma düşüncesinin farkındayız ancak karşısında yer alıyoruz.

TCDD’nin özelleştirilerek gayrimenkulleri ve tesisleri yok pahasına kimlere peşkeş çekilecektir.

TCDD’nin zenginliği kimlere geçecek ya da kimlere pazarlanacaktır.

Ülkemizde iş cinayetleri hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde her ay farklı iş koşullarında iş cinayetleri yaşanmaktadır. Özelleştirmeler birlikte insanlık dışı, çağ dışı ilkel koşullar artmaya başlamıştır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak; sermayenin iştahını kabartan özelleştirmeler  binlerce işçi ve emekçi için sefalet ve güvencesizlik olduğunu belirtiyoruz; ulusal çıkarlar gözetilmeden, yerli ve yabancı sermayenin egemenliğinin yolunu açan, ülkemiz zenginliklerini halkın yararına değil sermeyenin talanına sunan özelleştirmelerin karşısındayız.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU