İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE İHLALLER ZİNCİRİNİ UNUTMUYORUZ!

İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE İHLALLER ZİNCİRİNİ UNUTMUYORUZ!

 

İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE İHLALLER ZİNCİRİNİ UNUTMUYORUZ!

 

10 Aralık 1948 Dünya İnsan Hakları Günü olarak ilan edildi.  İnsanlara tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması olarak kabul edilen İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 67. yıldönümü ülkemizde ve dünyada birçok insan hakkının ihlalinin yaşandığı bir gün olarak hafızalarımızda yer edinmektedir.

 Türkiye’de yaşam hakkının dahi ihlal edildiği bir durumda insan haklarını kutlayamıyoruz.  Çünkü insan haklarının ihlal edilmediği bir gün kalmadı.  Bu durum başlı başına Türkiye’de insan hakları mücadelesinin önemini yeterince anlatmaya yeter.

Bugün, insan hakları mücadelesi uğuruna bedel ödeyenlerin günüdür.

Türkiye’de; yaşama hakkının kalmadığını, insanların sokak ortasında öldürüldüğü ya da miting meydanlarında parçalanarak katledildiği,

Gazetecilerin, aydınların, akademisyenlerin, ifade ve basın özgürlüğünün ayaklar altına aldığı,

Kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı,

Adil yargılanmanın olmadığı,

Can ve mal güvenliğinin sağlanmadığı

Sendika ve örgütlenme özgürlüğünün tehdit edildiği,

günler yaşamaktayız.

Bugün Türkiye’de insan haklarını, yaşam hakkını, ifade özgürlüğünü, adil yargılanmayı vb. hepsini sizin siyasi iktidara ne kadar yakın olduğunuz belirlemektedir. Hatta insan haklarından ya da haklarını savunmada taraf olanlar bertaraf edilmektedir. Siyasi iktidar, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep etmekte, aykırı olan her sesi susturmak istemektedir.

Cumhuriyetimiz ve tüm değerleri tehdit edilmekte, demokrasinin “D’sinden bahsedemez noktaya getirildiği ülkemiz. Ülkede her türlü keyfilik yaşanmaktadır.  Toplantı ve gösteri hakkı engellenerek sendikal örgütlenme baskı altına alınmaktadır.  Faşizm’in soluğunu insanlar enselerinde hissetmektedir. 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Cumhuriyet döneminin en ağır günlerini yaşandığımızın bilinciyle; insan hakları, demokrasi, yaşam hakkı ve örgütlenme önündeki engellerin son bulması, herkesin barış içinde eşit ve kardeşçe yaşaması için sonuna kadar mücadele ederek, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı anlamına uygun kutlayacağımız günlere kavuşuncaya kadar hiç duraksamadan, yılmadan mücadelemizi mutlaka zaferle taçlandıracağız.

BİRLEŞİK KAMU İŞ

YÖNETİM KURULU