İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR !

İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR !

AKP iktidarı, uzun süredir 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda “köklü değişiklik” adı altında kamu emekçilerini köleleştirecek düzenlemelerin peşindedir ve bu tehlikeyi tüm kamu çalışanları bilmektedir!

AKP iktidarı tarafından kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine ilişkin bir yığın mevzuat düzenlemesi ve uygulaması yapılmıştır.

Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin kurduğu ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirildiği veya tasfiye edildiği bilinen bir gerçektir.

AKP iktidarının kamu hizmetlerini, kamu kurumlarını hızla tasfiye ederken kamu çalışanlarına dokunmayacağı düşünülemez!

AKP hükümetinin, 657’deki iş güvencesinden rahatsız olduğunu bilmekteyiz ve memurların iş güvencesinin ortadan kaldırılması niyetinin de farkındayız.

31 Mart 2019 tarihinde AKP hükümetine gerekli uyarı yapılmazsa; kamu çalışanlarının iş güvencelerinin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Sonuç olarak AKP iktidarının hedefi tüm kamu politikalarını tasfiye etmektedir. Bu amaçla fırsat bulduğu andan itibaren devletin kamu hizmetlerini yürüttüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olacaktır.

Bu nedenle;

              Grevli Toplu sözleşme hakkı mücadelesini sonuna kadar yürüteceğiz,

                Kamu çalışanları her türlü özelleştirmeye ve güvencesizliğe karşı duracaktır,

                Kamu çalışanlarına özgür ve bağımsız toplu iş sözleşmesi olanağı sağlanmalıdır,

                İş güvencemiz kırmızı çizgimizdir, dokundurmayız!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 657 sayılı kanunu geriye götürecek her türlü çalışmaların karşısında yer alacağımızı, her türlü demokratik zeminde ve hukuksal alanda mücadelemizi yürüteceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU