İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!

İŞ GÜVENCEMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!

AKP iktidarı yılsonuna kadar kamu personel sisteminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflemektedir. Yapılacak değişikliklerde Devlet Memurlarının iş güvencesinin kaldırılması, kamuda özel sektör modelinin uygulanması öngörülmektedir.

2002 yılından bu yana AKP iktidarı, çalışma yaşamını güvencesiz hale getirme çabası içerisindedir. Kamu emekçilerinin çalışma şartları; Anayasamızın 128. ve 129. maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda güvence altına alınmıştır. Ayrıca kamu emekçilerinin; Anayasal ve yasal iş güvencesi sosyal devlet olmanın gereği olduğu gibi tüm yurttaşların kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilmelerinin de teminatıdır. Burada yapılmak istenen iş güvencesini ortadan kaldırarak Devlet memurlarının hükümetin, hatta iktidarın memuru haline getirmektir.

Kamu emekçileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin memurudur. Görevini de, siyasilerin tercihlerine ve uygulamalarına göre değil, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kamu emekçilerinin çalışma koşullarını AKP iktidarının siyasi politikaları değil, kamu emekçileri ile emek örgütlerinin mücadele azmi ve kararlılığı belirleyecektir. Bu açıdan bütün emek örgütlerine tarihi bir sorumluluk ve görev düşmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; Kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kazanılmış haklarını sonuna kadar koruyup geliştirilmesi için gereken mücadeleyi verecektir. Bu nedenle de kamu emekçilerinin devletin memuru yerine siyasi iktidarın memuru olmasına neden olacak düzenlemelerin karşısında, demokratik, barışçıl ve hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.14.04.2017 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU