İŞ GÜVENCEMİZE DOKUNAN YANAR

İŞ GÜVENCEMİZE DOKUNAN YANAR

BASINA VE KAMUOYUNA!

 

 

 

 

 

Siyasal iktidarın gizli kapılar ardında 657 sayılı
yasanın değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaptığı biliniyordu. AKP
Hükümetinin organize ettiği ve bazı Konfederasyon temsilcilerinin (Kamu-Sen,
Memur-Sen ve Kesk)  657 sayılı yasanın
değişmesine katkı sağladığı Abant’ta yapılan Çalıştay ile gün yüzüne çıkmış oldu.
Abant’ta yapılan çalıştaya düzenleniş biçimi dahil olmak üzere ciddi itirazlarımız
olan bir süreç yaşanmıştır. Çalıştay eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde
düzenlenmiş bazı konfederasyon temsilcilerine ayrıcalıklı konum yaratılmıştır.
Böylece çalıştayın aslında daha önce bakanlık bürokratlarının hazırlamış olduğu
taslağı meşrulaştırmak ve ilerde konfederasyonlara da sorduk, onların da
görüşlerini aldık demek için olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü bakan herkesin 657
den rahatsız olduğunu, reform yapılması gerektiğini kabul ettiğini açıklamıştır.
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu oyunu önceden gördüğümüzden ve eşit
temsil sağlanmadığı için çalıştayı protesto ederek katılmayacağımızı kamuoyu
ile paylaşmıştık. Bu davranışımızın ne kadar haklı olduğu yaşanan süreç ile
ortaya çıkmıştır.

 

 

Siyasal iktidar ne yapmaya çalışıyor sorusunun net bir
şekilde yanıtlanması gerekir. Öncelikle başta iş güvencesi ortadan
kaldırılmaya, performansa dayalı esnek çalışma modelini dayatarak,
özelleştirmeyi, taşeronlaştırmayı ve sözleşmeli personel sistemini
yerleştirmeye çalışmaktadır. Kadrolu, İş güvenceli irade koyan, yanlışa hayır
diyen Cumhuriyetin memuru yerine kapıkulu anlayışını hakim kılmak istemekte
padişahlık özentisini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

 

Emek örgütleri siyasal iktidarın tavrını,  tutumunu iyi analiz etmeli emekten ve
emekçiden yana tavır geliştirmelidir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak ön
koşulumuz iş güvencesidir, tartışılmasını dahi kabul edemeyiz. İş güvencemize
dokunmak genel grev sebebimizdir. Taşeronlaşma, sözleşmeli personel
uygulamalarını, grev hakkını içermeyen toplu sözleşme düzenini kabul etmemiz
mümkün değildir. Siyasal iktidarla 657’yi konuşabilmemiz için ön koşullarımızı
kabul ettiğini açıklamalıdır. Abant Çalıştayı’nda Hükümetin “Herkes 657 sayılı
yasanın değişmesini istiyor” söylemini kabul eden ve iş güvencesinin ortadan
kaldırılmasına destek veren  kendisine
emek örgütü diyen bu Konfederasyonların kendilerini net bir şekilde ortaya
koymaları gerekiyor. İş güvencesinin kaldırılmasına karşı çıkan tüm emek
örgütleriyle ortak mücadele hattı örerek işçi memur el ele genel greve talebi
yüksek sesle dillendirilmelidir.

 

 

 

 

 

                                                                       İsmail
TUTOĞLU

 

 

                                                                          Genel Başkan