İŞ GÜVENCESİNE DOKUNMA !

İŞ GÜVENCESİNE DOKUNMA !

Siyasal iktidar Sendikalar ve Toplu
İş İlişkileri yasa tasarısı  mecliste
görüşülürken kamu çalışanlarına gözdağı niteliğinde basına "memurun iş
güvencesi kalkıyor" bilgisini servis etmiştir. Böyle  bir servisin arka planında kamu çalışanlarının
tepkisini ölçmek amacı vardır ki AKP iktidarı bu noktada aklının alamayacağı
bir tepki ile karşılaşacaktır. İş güvencesiz, esnek çalışmaya ve emek
sömürüsünü kapitalist sisteme uygun hale getirmeye yönelik bu girişimi kabul
etmemiz söz konusu bile olamaz.

Ülke

ekonomisinin geliştiği , büyüdüğü ve  kalkındığımız
söylemi üzerine tafra yapan siyasal iktidara sormak lazım eğer söyledikleriniz
doğruysa kamu çalışanları hizmet ürettiği için bu gelişme sağlanmıştır. Kamusal
hizmetin parasız ve herkesin rahatlıkla ulaşılabilir olması için çaba
göstermesi gereken iktidar kamu çalışanının elinde kalan son iş güvencesini de
ortadan kaldırmak istemektedir.

 İktidara

sesleniyoruz iş güvencemize dokunma ! Eğer bu ülke insanına yararlı bir şey
yapmak istiyorsan çok  kazanandan çok az
kazanandan az vergi almanın yollarını araştır. Önerimiz pırlantadan vergi al.
Yatların,gemiciklerin sahiplerinden vergi al,alıyorsan vergi oranlarını artır.
Açlık sınırında yaşayan yoksullardan vergi alma yada çok az al. Çim sahada bir
deliğe topu düşürme gayret içinde olanlarla bilek gücünü,beyin gücünü,alın
terini, emeğini verenleri bir kefeye koyma.Halktan yana politikalar üret.

Çok

çalışan çok kazanacak düşüncesi memurlar arasında ayrımcılığa yol açacaktır.
Kime göre çok çalışan sorusu sorulacak, subjektif kriterlerle yandaşa daha çok
ücret ödenecek bu durum iş barışını bozacaktır. 
Toplum da kamu çalışanı yeterince çalışmıyor izlenimi vererek toplum
kesimlerini birbirine düşürme. Şiddet söylemini kullanarak toplumu germe.
Doktora, öğretmene kısacası tüm çalışanlarına karşı son dönemde şiddet
söyleminin etkisi ile fiili saldırılar arttı.Unutma bu ortamın yaratılmasında
bir numaralı sorumlu sensin.

 Birleşik

Kamu İş Konfederasyonu olarak bir kez daha uyarıyoruz. İş güvencemize dokunma!
Bir düzenleme yapacaksan sendika ve konfederasyonların görüşlerini al. Ben
yaptım oldu uygulaması yoluna gidersen kamu çalışanı gereken yanıtı yaşamın her
alanında, demokratik yollarla, en sert şekilde verecektir.

 YÜRÜTME KURULU