İŞSİZLİK FONU İŞVEREN KORUMA FONU OLMASIN

İŞSİZLİK FONU İŞVEREN KORUMA FONU OLMASIN


Ülkemizdeki ekonomik kriz yurttaşlar üzerinde artan bir hızla kendini hissettirmektedir.  Ülkemizdeki daralma o kadar ağır ilerlemektedir ki işsizlik maaşı alan kişi sayısı sürekli artmaktadır.

Ülkemizde işsizlik maaşı alan kişi sayısı, Ocak ayında yüzde 13,  son 6 ayda yüzde 53 artmıştır. Ağustos 2018’de 427 bin olan işsizlik maaşı alan işsiz sayısı Ocakta 654 bin kişiye yükselmiştir.  İşsizlik maaşı alanların sayısı hızla artması ülkedeki ekonomik krizini derinliğini göstermesi açısından endişe vericidir.

TÜİK’in en son verilerine göre 2018 yılının son çeyreğinde Türkiye’deki resmi işsiz sayısı işsiz 3 milyon 981’e kadar yükselmiştir.  2017 yılının aynı dönemine göre resmi işsiz sayısı 706 bin kişi artmıştır.  Son bir yılda işsizlik oranı 2 puan artarken, işsiz vatandaş sayısından da yüzde 21,6 oranında artış yaşanmıştır.  Ekonomik veriler işsizliğin bu yılın ilk aylarında da hazlı yükselmeye devam ettiğini göstermektedir. İş bulamayacağı için iş aramayan sadece bu nedenle resmi istatistiklerde işsiz sayılmayan, ancak iş bulsa hemen çalışabilecek durumda olan gerçek işsizleri de dâhil ettiğimizde Türkiye’deki işsiz sayısı 6 milyon 240 bine,  gerçek işsizlik oranı da yüzde 18,1’e kadar çıkmaktadır.

Ücretsiz aile işçiliğinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutulduğunda, yani tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,3, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 23,6’dır. Genç işsizliği bir yılda 4,3 puan oranında artış göstermiştir.

Ülkemizdeki büyük şehirlerde işsizlik büyümekte, daha da kötüsü genç nüfusun yüzde 24,3’ü ne eğitimde ne de istihdamda yer almaktadır. Genç nüfusun yüzde 24,3’ü atıl durumdadır. Türkiye, genç nüfus avantajını kullanamamaktadır. Gençliğini ne eğitmekte ne de istihdam ederek üretime katkı yapmasını sağlayabilmektedir.

Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon 32 bin kişiye ulaşmıştır.  Yani her 100 üniversite mezunundan 13,1’i iş aramaktadır.

AKP liderinin,  her fırsatta “en az üç çocuk en fazla 5 çocuk” demesinin ülkemizde karşılığı yoktur. AKP, genç nüfusla övünmekte ancak gençlere istihdam yaratacak iş imkânları yaratamamaktadır.

Ülkemizdeki kadın emeğinin ve çalışma şartlarının durumu da aynı şekilde kroniktir. Genç kadın işsizlik oranı yüzde 27,7, ne bir işte çalışan ne de eğitimde bulunan genç kadın oranı yüzde 32,8’dir. Ülkemizde genç kadınların yüzde 60’ı iş yaşamında değildir.

2019 yılında ülkemizdeki işsizlik sigorta fonunun toplam büyüklüğü 129 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakamın büyüklüğüne karşılık İşsizlik Fonundan aktarılan milyarlarca liranın nereye gittiği ve nasıl harcandığı gizlenmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu adeta, işveren koruma fonuna dönüşmüştür.  Çalışanların alın teriyle kazandıkları ücretlerinden kesilen paralarla oluşan bu fon doğru yerlere gitmemektedir.

Ülkemizdeki işsizlik rakamları,  işsizlikle mücadele ve işsizliği azaltma teşviklerinin doğru yerlere gitmediğini ortaya koymaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; işçilerin alın teri üzerinden ve mutfaklarına gidecek gıdalardan kesilen işsizlik fonunun sermayeye ve patronu teşvik olarak değil, işsizlerin korunmasına ve gençlerin istihdamının artırılmasında kullanılmasını istiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU