İsmail Tutoğlu: “Eğitilmemiş toplumlar ahali olarak kalırlar…”

İsmail Tutoğlu: “Eğitilmemiş toplumlar ahali olarak kalırlar…”

Bir ülkenin en önemli kurumu çağdaş ve laik temellerde kurulmuş eğitim sistemidir.

Eğitim her şekilde olabilir: Dinsel eğitim, bilimsel/laik eğitim…

Çağdaş dünyada insanlığın ulaştığı bugünkü düzey göstermiştir ki bilimsel/laik temelde eğitilmemiş toplumların millet olma şansları yoktur; sonuçta birer ahali haline gelip tarihin tozlu sayfalarına kaybolurlar.

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün nedenleri arasında, “çağdaş” eğitimin önemini anlamamaları, dolaysıyla bir eğitim sistemi kurma açısından çok geride kalmış oldukları rahatlıkla söylenebilir.

Bu öyle bir gerçektir ki, Osmanlı yıkılırken, bir çok bakanı, büyükelçisi daha iyi eğitim sistemlerine sahip olan azınlıklardan oluşmaktaydı.

Cumhuriyeti kuran kadrolar Batı denen, kapitalizmlerini geliştirmiş, laik sistemini kurmuş, uluslaşmalarını tamamlamış ülkelerle arayı kapatacak tek “sermaye”nin eğitilmiş insan gücü olabileceğini kavramışlardı.

Büyük ve önemli bir eğitim sistemi kurdular.

“Cumhuriyet” dediğimiz kavram tümüyle bir eğitim sistemidir bile diyebiliriz.

Bu nedenledir ki “sömürge/yarı sömürge” olarak kalmamızı isteyen emperyalist güçlerin, yerli gerici güçlerle işbirliği yaparak hedef tahtasına koyduğu kurumlarımız hep eğitim kurumlarımız ve bilimsel/laik sistemimiz olmuştur.

Bugün ülkemiz ayaktaysa, bunu, her türlü saldırıyla bir türlü yıkılamayan eğitim sistemimize borçluyuz.

Eğitim Bakanlığımız başında “Milli” olan iki bakanlıktan biridir.

Bugünkü siyasal iktidar döneminde, bilimsel/laik eğitim sistemimize karşı -onu yıkana dek sürmeye kararlı görünen- saldırılar en acımasız biçimde sürmektedir.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, laik, demokratik eğitim sistemimizin Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki heyecan ve doğrultuya gelmesini birinci görevlerinden biri olarak saptamıştır ve verdiğimiz mücadele bu doğrultuda devam etmektedir.

 
İsmail Tutoğlu
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı
NOT: Eğitim-İş sendikamızın 2013-2014 yılı eğitim öğretim yılı açılırken eğitim sistemimizin gündeminde olan sorunları sergileyen kapsamlı incelemesi ve yaptığı açıklama aşağıdadır:

http://www.egitimis.org.tr/haber-arsiv/blm-dii-dayatmaci-etme-hayir#.UjYWwMbxrkc