İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN

İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN

Yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan, can ve mal güvenliği bakımından dünyanın en önemli ve en riskli meslekleri arasına giren itfaiyecilik mesleğine ne yazık ki ülkemizde önem ve değer verilmiyor.

Her gün işe giderken ailesi ile vedalaşarak göreve gelen, her anı risk altında olan itfaiye çalışanları, görevi ifa ederken oluşabilen parlamalar ve patlama, yangın esnasında çökme ve göçük, trafik kazaları gibi fiziksel risklerin yanında, zehirlenme, boğulma, radyoaktivite gibi kimyasal tehlikelerle oluşan mesleki hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günün her anı itfaiyeciyi bekleyen tehlike, sık sık uğradığı hakaret ve dayak, yanma, yangına yetişme endişesi gibi sıkıntılar da itfaiyecileri psikolojik olarak etkilemektedir.

Görünüşte itfaiyecilik ulusal meslek standardı oluşturulmuş olsa da itfaiye kadrolarının alt yapısı İtfaiye Meslek Liseleri ve İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulları üzerinden sağlanması öngörülse de, itfaiye personel istihdamları buralardan sağlanmamaktadır. İtfaiye teşkilatlarında çağın gereklerine ve liyakatten uzak kadrolar üzerinden yönetim sağlanırken, görevleri fiilen yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan itfaiyecilerin yaptıkları iş bir MESLEK olarak yasal mevzuatta kabul edilmemektedir.

İtfaiyecilik mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile “Meslek hizmetleri Sınıfına” dâhil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır.

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yangın söndürücü gibi işlerde çalışanlar için her ne kadar yılda 60 gün fiili hizmet zammından yararlanma hakkı  verilmiş ise de fiilen yararlanmaları mümkün değildir. “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması” konulu 2009/79 sayılı  genelgesindeki maddeler 5510 sayılı Kanunun 40. maddesindeki T.B.M.M’ye 2005 yılında  sevk edilen tasarı gerekçesine uygun düşmediği gibi,  1982 Anayasasının 2. ve 13. maddelerinde ki ölçülülük ilkesine, 5. maddesindeki kişilerin hak ve hürriyetlerine, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerine, 10.maddesinde ki herkesin kanun önündeki eşitlik ilkesine, 60.maddesinde ki sosyal güvenlik hakkından yararlanma  ilkesine, 102 numaralı İLO sözleşmesinde ki sosyal güvenlik ve asgari normların standartları ilkesine, 111 numaralı İLO sözleşmesinin iş ve meslek çeşitleri bakımından kişiye ayrımcılık yapılmaması ilkesine, 118 numaralı İLO sözleşmesindeki sosyal  güvenlik haklarındaki eşit uygulama ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 2 ve 23. maddelerinde ki ayrımcılık yapılmadan eşit uygulama ilkelerine aykırı olan, 5510 sayılı kanunun 40. maddesinde ve ilgili yönetmelikte düzenleme yapılarak net bir şekilde itfaiye emekçilerinin fiili hizmet süresi zammı hakkı verilmelidir.

Esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunan itfaiyecilerin önemli sorunları halen çözüm beklemektedir.

İtfaiye emekçilerinin ve mesleğin sorunlarına AKP iktidarı hem de yerel yönetimler duyarsız kalmaktadır. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm illerde personel yetersizliği görülmekte, personel yetersizliği ile iş kazaları artmakta,  görev yapan itfaiye çalışanlarının hem de halkın can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Belediyeler norm kadro yönetmenliğine uygun sayıda personel istihdam etmelidir.       Maktu mesai ücretleri başta olmak üzere, işin riski ve güçlüğüne bağlı olarak ilgili tazminatlar yükseltilmeli, maktu mesai ücreti ve tazminatlardan vergi muafiyeti sağlanıp emekli kesenek payları kurum tarafından ödenerek emekliliğe dâhil edilmelidir.

İtfaiyecilerin mesleğe bağlı hastalıkları ve görevleri sırasında yaşadıkları iş kazaları sonucu yaralanma, sakat kalma ve ölümler yasal bir düzenlemeyle tazminat altına alınmalıdır.

            Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; esnek çalışma, işin riski ve zorluğu, ekonomik, sosyal ve özlük haklarına yönelik birçok sorun yaşamasına rağmen; görevlerinin bilinci ve kutsallığı ile yerel yönetimlerin fedakâr emekçileri itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftalarını kutluyor, itfaiye emekçilerinin sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerimizi yineliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu