IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

                                                                            IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulunun 03.11.2017 tarih ve 138 sayılı kararı gereğince 4. Olağan Genel Kurulunun 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde saat 10.00'da Akar Otel Konferans Salonunda (GMK Bulvarı No:111 Maltepe/Ankara) aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1- Yoklama ve Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulunun Oluşturulması
4- Sinevizyon Gösterisi
5- Genel Başkanın Konuşması
6- Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
7- Kararlar Komisyonunun Oluşturulması
8- Çalışma ve Mali Raporların Görüşülmesi ve İbrası
9- Denetleme Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve İbrası
10- Disiplin Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve İbrası
11- Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve Kabulü
12- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bildirimli Zorunlu Tüzük Değişikliği ve Tüzük Değişikliği Önergelerinin Görüşülmesi
13- Genel Kurul Karar Önergelerinin Sonuçlandırılması
14- Genel Merkez Organlarına Seçilecek Adayların Belirlenmesi ve Tanıtımları
15- Seçim Sandık Kuruluna Görevlendirilecek Üyelerin Seçimi
16- Seçimler
17- Dilek ve Öneriler
18- Kapanış   
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU