İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ TEMSİLCİSİ EYÜP GENÇ'İN SÜRGÜN EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİK

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ TEMSİLCİSİ EYÜP GENÇ'İN SÜRGÜN EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİK

 

 

 

 

Tüm Yerel-Sen izmir 1 Nolu Şube bugün saat 12.15’de İZSU Genel Müdürlüğü önünde, İş Yeri Temsilcisi Eyüp Genç’in sürgün edilmesi, ana bina kapı girişinin çalışanlara kapatılması, çalışanlara mobbing uygulanması ve yemek hakkı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hasan KÜTÜK, Eğitim ve Basın Yayın Sekreterimiz Semra PEKTOPAL, Büro İş Genel Sekreteri Hasan ŞENKAYA, Tüm Yerel-Sen Mali Sekreteri Hürdoğan ASLAN, Tüm Yerel-Sen bir önceki dönem yöneticileri Arif ALEL, Nurtaç KAÇAMAK,  Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit GÜLER, Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal ALTINER, Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Adem YILDIRIM, Büro İş İzmir Şube Başkanı Soner Sönmez ve sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda üye katıldı.

Sendika adına basın açıklamasını Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Başar Özmen yaptı. Özmen açıklamasında;

 “Değerli İzsu ve Belediye Emekçileri;

Tüm Yerel-Sen İzsu Genel Müdürlüğü ana bina temsilcimiz Eyüp Genç 17 Kasım 2017 tarihinde  yıllardır çalıştığı ana bina veznedeki görevinden Yeşilyurt vezneye sürgün edilmiştir.

Hakkında en ufak bir şikayet veya yaptığı iş ile ilgili bir eksiklik olmamasına rağmen keyfi olarak Yeşilyurt vezneye   sürgün edilmesi akıllarda soru işareti yaratmıştır. İlk olarak şunu söylüyoruz ki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. Maddesine göre işveren işyeri sendika temsilcisinin yerini değiştiremez. Bu sürgün ile ilgili davamızı açmış bulunuyoruz.

Temsilcimizin sürgün edilmesi keyfilikten çok başka durumları içinde barındırdığı da çok açıktır. Temsilcimizin işyerinde bağlı olduğu Abone İşleri Dairesi Başkanının Tüm Bel-Sen eski yöneticisi olduğu, Tüm Bel-Sen'in eylemlerine günümüzde dahi katıldığı ve sendikamıza karşı eleştirel bir tavır takındığı herkes tarafından bilinmektedir. Söz konusu sendikaya intisabı herkes tarafından bilinen Daire Başkanı'nın birim şefinin de etkisi ve sendikamız temsilciliği sebebiyle Eyüp Genç kardeşimiz sürgün edilmiştir. İşveren temsilcisi konumunda olan Daire Başkanı sendikalara eşit mesafede olması gerekirken, söz konusu Daire Başkanı açıkça Tüm Bel-Sen temsilcisi gibi davranmaktadır. Bürokratlar taraflı olacaksa ya o koltuklarda oturmamalı ve sendikacılık yapmalı ya da o makamın gereği olan tarafsızlığını yerine getirmelidir. Bundan sonra taraf tutan bürokratlara karşı tavrımızın net olacağı bilinmelidir.

Uyarıyoruz!

Eyüp kardeşimiz, işyeri temsilcimiz bir an önce ana binadaki görevine iade edilsin. Buradan İZSU bürokratlarına da sesleniyoruz. Bu duruma el koyun ve 4688 sayılı Kanunu'nun gereklerini yerine getirin.

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşanan sürgün ile birlikte son zamanlarda baskıcı bir ortam oluşmuştur. Ana bina kapısı İZSU çalışanlarına kapatılmış, sadece üst düzey bürokratların geçebileceği belirtilerek   işyerinde eşitlik ve aidiyet duygusu zedelenmiştir. Kendi aldıkları bu kararı da uygulayamamış ve kendilerine göre iltimaslı personeller bu kapıdan geçmiştir. Bu konu ile ilgili görüşmemizde teklif ettiğimiz personelin kurum kimlik kartını göstererek girmesi önerimiz reddedilmiştir. Gerekçe olarak güvenlik gösterilmiş olup İZSU'nun kendi çalışanlarına güvensizliği su yüzüne çıkmıştır. 

İZSU Genel Müdürlüğü'nde yemek hakkı alamayan çevre ilçelerde çalışan memurlara yönelik İZSU Bürokratları hiçbir adım atmamakta ve hiçbir çalışma yapmamaktadır. İZSU'da memurlar sadece Konak'ta mı çalışmaktadır? Büyükşehir Belediyesi'nde yemek lokasyonuna birkaç yer daha eklenirken İZSU'da hiçbir gelişme yaşanmamaktadır. Devasa bütçesi ile ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan ve kendi tüzel kişiliği kanunen belirli olan İZSU Genel Müdürlüğü neden yemek çalışmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından medet ummaktadır? İZSU bürokratları her memurun yemek hakkından yararlanması için neden elini taşın altına sokmamaktadır? Yoksa her memur bürokratlar tarafından eşit görülmemekte midir?

İZSU bürokratlarının temel insani bir hak olan yemek konusundaki isteksizliği ve her memurun yemek hakkına kavuşmasında taşın altına elini sokmaması, sürgün konusundaki sessizliği ve kendi çalışanlarına güvensizliğini Tüm Yerel-Sen olarak izliyoruz ve bu durumların düzelmemesi durumunda eylemlerden sakınmayacağımızı ilan ediyoruz.

En kısa zamanda da Eyüp kardeşimizin ana binadaki işine iade edilip bu hatadan dönüleceğini ve bu tür bir hatanın bir daha yaşanmayacağını, yemek hakkının her İZSU emekçisine verilmesini görmek istiyoruz.

Herkes tarafından şöyle bilinsin ki, sürgün ve mobbing Tüm Yerel-Sen'i yıldıramaz ve emek mücadelemizi sekteye uğratamaz. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki  tüm memurlar yemek hakkına kavuşana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın Tüm Yerel-Sen!

Yaşasın Birleşik Kamu-İş!”

Diyerek açıklamasını sonlandırdı. Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hasan KÜTÜK’de kısa bir açıklama yaparak, sürgünün derhal geri çekilmesini ve anti demokratik uygulamaların bir an önce giderilmesini istedi.

Şube Başkanı Bilal ALTINER, İZSU Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin memurların yemek sorununu, mobing ve sürgünler ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini açıklayarak, eylemi sonlandırdı.