KAHROLSUN 12 EYLÜL FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ

KAHROLSUN 12 EYLÜL FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ

Bugün karanlık 12 Eylül faşist darbesinin yıl dönümüdür. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinde 37 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin faşist uygulamaları akıllardaki tazeliğini korumaktadır.

Emperyalist ülkeler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Sevr dayatılırken, Türk halkı Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 12 Eylül faşist darbesi,  gericiliği büyütmüş ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş, özgürlükçü normlardan uzaklaştırmıştır.

12 Eylül faşist darbesiyle binlerce yurttaşımız gözaltına alınmış, görevlerinden el çektirilmiş sıkıyönetim mahkemeleri üzerinden işkenceler ve idamlar ile topluma korku salınmıştır. 12 Eylül darbesinin Türkiye üzerinde bıraktığı derin izler her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde dinsel içerikli öğretim programları ile nesiller yetiştirilmekte, Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşılmakta hatta Cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımları zedelenmektedir.  Bunun yanı sıra ulusumuzun kurtarıcısı, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyet devrimlerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e ve kurduğu laik cumhuriyete yapılan saldırılar artmaktadır.

12 Eylül darbesini gerçekleştiren ve destekleyen ABD ve NATO, Türkiye’de siyasal İslam düzenin temellerini o gün atmaya başlamıştır. Emperyalist devletler, bugün Türkiye’nin İslamcı-Neoliberal dönüşümünü keyifle izlemektedir.

12 Eylül darbesi, Grev ve Toplu Sözleşme haklarını yok etmiştir. Özgürlükleri daraltmıştır.

12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen ülke tarihinde bıraktığı izler hala hafızalardadır.

Darbelerin asıl hedefi Türkiye Cumhuriyeti, demokrasisi,  Atatürk ilke ve devrimleridir. Emperyalist güçler, Sevr hesaplaşmasını darbeler üzerinden gerçekleştirmek istemektedirler. Tüm bu nedenlerle, Konfederasyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti’ni tahribata uğratacak her türlü darbeye karşı net ve kararlı bir tavır içerisindedir.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU