KAMU EMEKÇİLERİ; ZİHNİ VE YÜREĞİ VATAN HAİNLERİNE SEVGİYLE DOLU BİR ANLAYIŞA GÜÇ VEREMEZ !

KAMU EMEKÇİLERİ; ZİHNİ VE YÜREĞİ VATAN HAİNLERİNE SEVGİYLE DOLU BİR ANLAYIŞA GÜÇ VEREMEZ !

Ülkemizde ne yazık ki 3,5 milyon kamu emekçisi adına sözde toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarını temsil eden Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri gibi Türk ulusunun bağımsızlık savaşı olan Milli Kurtuluş Savaşına karşı amansız bir mücadele vermiş, ülkemizi emperyalistlerin işgaline açan Serv Anlaşmasının altında imzası bulunan tartışmasız bir vatan hainini savunmuştur. Tokatta bir okula verilen Mustafa Sabri isminin kaldırılmasını hazmedemeyen bu zat, “Mustafa Sabri’nin yüreklerden ve zihinlerden aşağı inmeyeceğini” açıklama cesaretini gösterebilmektedir. Böylece Ali Yalçın ve onun gibilerin “yüreğindeki ve zihnindeki” karanlığın da nedenini anlamış olduk. Ancak bir milyona yakın memurun böylesine zihni ve yüreği vatan hainlerine sevgiyle dolu olan bir zatın arkasından gitmeye, sendikasına üye olmaya ve bu vatan haini hayranlarına güç vermeye devam etmesini anlamakta zorlanıyoruz.

Bir milyona yakın kamu çalışanının üye olduğu bir konfederasyonun Genel Başkanı olan Ali Yalçın’ın “yüreğinden ve zihninden” indiremediği vatan haini Mustafa Sabri kimdir?

Mustafa Sabri, Türk halkının vatanımızı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde İngiliz, Yunan, Fransız, İtalyan işgalinden kurtardığı Milli Mücadeleye karşı açıkça karşı çıkmış, dahası Atatürk ve arkadaşları ile milli mücadeleye katılan din adamlarımız da dahil herkese düşmanca davranmıştır.

Mustafa Sabri, Milli Mücadelenin meşru olduğuna dair fetva veren Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi’nin idama mahkum edilmesini sağlamıştır.

Mustafa Sabri, üyesi bulunduğu Damat Ferit Hükümeti’nde de Kuva-Yı Milliye’nin silah yoluyla bastırılmasını savunuyordu.  Nitekim Kuva-yı Milliye’ye karşı Kuva-yı İnzibatiye adı da verilen Hilafet Ordusunun kurulmasında etkili olmuştu ve bu ordu, Anadolu’daki ayaklanmalara destek vererek Ankara’daki meclisin doğmadan boğulmasını sağlamaya çalışmıştır.

Mustafa Sabri, Türkiye’yi parçalamaya yönelik koşulları içeren Sevr Antlaşması’nı imzalayan hükümette de Şeyhülislam idi ve Antlaşma’nın kabulü yolunda görüş bildirmişti

Mustafa Sabri’, ulusal birlik ve beraberliğimizi bozucu, işgalci devletlerin destek ve yardımlarıyla kurulan derneklerden Tealî-i İslam (İslami Yükseltme) Cemiyeti’nin başkanıdır. Teâlî-i İslâm Cemiyeti özellikle Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Anadolu hareketi aleyhindeki faaliyetlerini sürdürdü. Yayınladığı bildirilerle de halkın kafasını karıştırmıştır.

Mustafa Sabri, Türk ordularının İzmir’i kurtarıp, İstanbul’a yönelmesi üzerine de Padişah Vahdettin’den Sadrazamlık isteyerek Müslüman ve Ermenilerden oluşacak bir ordu kurarak, Türk Ordusuna karşı savaşmak istemiştir.

 Mustafa Sabri,  Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması üzerine Yunanistan’a sığınmıştır.

Mustafa Sabri, sadece milli mücadele döneminde değil, ondan sonra gerçekleştirilen Atatürk devrimlerine karşı çıkmıştır.

Ali Yalçın ve benzerlerinin “zihninde ve yüreğinde” taşıdığı bu sözde “değer”in Milli Mücadeleye ve bu mücadeleye destek ve gönül verenlere karşı yaptığı daha sayısız kötülük bulunmaktadır.

Türk halkının ve değerli  kamu çalışanlarının İngiliz Muhipleri Cemiyetinin mensubu da olan vatan haini Mustafa Sabri,  muhiplerine gereken dersi vereceğine inanıyoruz. 17.11.2017

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU