KARMA EĞİTİMİ SONLANDIRMA GİRİŞİMLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

KARMA EĞİTİMİ SONLANDIRMA GİRİŞİMLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Konfederasyonumuza bağlı Eğitim İş Sendikamız, Konak Sümerbank önünde, saat 9:45'de İmam Hatip Okullarında laik, çağdaş, bilimsel ve karma eğitimi ortadan kaldırmak isteyen ortaçağcı zihniyete karşı başlatacakları, hukuki süreci kamuoyuyla paylaştıkları bir basın açıklaması yaptı.

 

Konak Sümerbank Önünde yapılan Basın açıklamasına Konfederasyonumuz  Genel Örgütlenme Sekreteri Barış Düdü, Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Semra Pektopal, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sekreter Ebru Sungar, Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, Eğitim İş bir önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, Eğitim iş 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Cangı, 4 Nolu Şube Başkanı Haşim Karaman, Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona,Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Sekreteri Özkan Felek ile çok sayıda Eğitim İş üyesi katıldı.


Basın Açıklamasını Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım yaptı. Yıldırım basın açıklamasında özetle şöyle konuştu :
“4+4+4 eğitim sistemiyle tüm okulları imam hatibe çeviren siyasi iktidarın, nihai hedefinin karma eğitime son vererek tüm okulları medreseye dönüştürmek olduğunu ortaya koymak için bugün buradayız.
Her geçen gün çağdışı bir yönetmelik yapan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sadece yönetmeliklerle değil, fiili müdahalelerle de eğitimi nasıl gericileştirdiğini göstermek için buradayız.
İzmir’de, 10’un üzerinde imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesinde kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrılmış yani karma eğitime son verilmiştir. Bazı okullarda sınıfların ayrılması yetmemiş, kız ve erkek öğrencilerin koridorları dahi ayrılmış, gerekçe olarak da “veliler böyle istiyor” bahanesinin arkasına sığınılmıştır.
Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olarak öngörülen Milli Eğitim Sistemi’ndeki karma eğitim modeli, çağdaş ve bilimsel eğitim adına en önemli gerekliliklerden biri olarak kabul edilmiş ve sistemin temel unsuru olarak Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yerini almıştır.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesi’nde bu husus, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” şeklinde yerini almıştır.
Kanun hükmüne göre; eğitimin, karma eğitim olarak yapılması zorunludur. Adı geçen okullarda karma eğitim yapılmasının önünde engelleyici hiçbir husus bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan uygulama açıkça kanuna aykırıdır.
Öğrenciler arasında cinsiyet ayrımı yapacak şekilde kız ve erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılması kabul edilemez. Bu anlayış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesine aykırıdır. Bu tutum, toplumu inanan-inanmayan, kadın-erkek, şu etnik kökenden-bu etnik kimlikten gibi ayrımlara tabi tutarak ayrıştıran anlayışın yansımasıdır.
Karma eğitimi yok etmeye çalışan, okullarımızı “haremlik-selamlık” şeklinde ayırmaya kalkan bu anlayış; çocuklarımızı eşit haklara sahip, ülkenin geleceğinde yararlı yurttaşlar olarak eğitip yetiştirmek yerine, onları cinsel kimlikleriyle ön plana çıkarmaktadır. Çağdaş, laik ve bilimsel eğitimde bu uygulama kabul edilemez.
Bu tehlikeli anlayışın uygun ortam bulması halinde yaygınlaşarak diğer okul ve eğitim kurumlarında da uygulama alanı bulacağı ve ileride önü alınamaz ve telafisi imkansız sonuçlara yol açacağı açıktır. Ancak okullarımızda bunu yapmalarına, karma eğitimin sonlandırılması girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz.
Çocuklarımız kızlı-erkekli sınıflarda eğitim görecek, bunu hazmedemeyen zihniyet de buna alışacaktır. Bu Cumhuriyet, ne mutlu ki, çağdaş temeller üzerine kurulmuştur. Bu temelleri hazmedemeyip yıkmaya çalışanlar bilmelidir ki, bu temel, ona sırt veren Cumhuriyet aşıkları oldukça değil yıkılmak, sarsılmayacaktır bile!
Eğitim-İş olarak, Cumhuriyet ile hesaplaşma adımlarının bir parçası olan bu girişimleri yargıya taşıyacağımızı belirtiyor, ülkemizin geleceğini oluşturacak çocuklarımızın, akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için her türlü dayatmanın karşısında olacağımızı vurguluyoruz” dedi.