KATLEDİLİŞİNİN 25. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ

KATLEDİLİŞİNİN 25. YILINDA SAYGIYLA ANIYORUZ

Bundan 25 yıl önce 24 Ocak 1993 yılında, Ankara’da uğradığı hain bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren, devrimin, bağımsızlığın, demokrasinin, laikliğin ve özgürlüğün,  kısacası aydınlanmanın cesur kalemi araştırmacı yazar Uğur Mumcu'yu bir kez daha özlem ve saygıyla anıyoruz. 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini uluslararası sermayeye ve yerli sermaye şirketlerine peşkeş çekilmesine karşı çıkarak, “Ben antiemperyalist ve Tam Bağımsız Türkiye’den yanayım!” diyerek kalemini satmayan bu yiğit gazeteciyi halkımız unutmamıştır ve unutmayacaktır!

Mafya ve siyaset ilişkisine, teröre, yolsuzluğa, kökten dinci akımlara karşı, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle, hayatını, derin yapıların ortaya çıkarılmasına adayan Uğur Mumcu, bu yapıların ortaya çıkmasından korkan alçaklar tarafından katledilmiştir. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerinden yıllar geçse de üzerindeki sis perdesinin bilinçli olarak kaldırılmadığını bilmekteyiz. Çünkü, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin kirli ilişki ağını ortaya çıkarmasıyla Uğur Mumcu tetikçilerin dikkatlerin çekmiş ve tetikçilerin sahiplerini korkutmuştur; terör üzerine yaptığı araştırmalar, yazdığı makalelerle neden katledildiğini aslında çok iyi açıklamaktadır.

Bugün Türkiye’de 25 yıl öncesine göre değişen bir şey olmadığı gibi daha da kötüye gidiş yaşanmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle kavgalı olanlar olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyetine ve devrimlerine sahip çıkacak ve Tam Bağımsızlığımızın direnişini örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkacak kalemler olacaktır. 

Ulusumuzun kurtarıcısı, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyet devrimlerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e ve kurduğu laik cumhuriyete yapılan saldırılara karşı keskin kalemler ve sözlerini sakınmayan aydınlar olmuştur.  Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ile Cumhuriyet için sözlerini sakınmayan Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun ve Muammer Aksoy gibi aydınlarımızın varlığı bizlere güç vermiştir.  Bu aydınların, katledilmesi bizleri korkutmamıştır; tam tersine bizleri, güçlendirmiştir.

Bugünde yapılan anti demokratik baskılar, geçmişte de olanlar; demokrasiden, laik eğitimden, cumhuriyet devrimlerinden yana olan örgütlere, gazetecilere, aydınlara karşı yapılmıştır. Bu baskılara rağmen emekçiler, aydınlarına da cumhuriyet değerlerine de sahip çıkmıştır.

Uğur Mumcu’nun da dediği gibi “Bir kalem susar, yerini bir başkası alır. Bu kalemler tükenmez. Ne kelepçeler, ne demir kapılar, ne iddianameler ve ne de beş yıldan yirmi yıla uzanan hapis cezaları, bu kalemleri korkutamadı, bundan sonra da korkutamaz”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Bu cinayeti azmettirenler hala yargılanmamış olsa da, günü gelecek, tarih önünde aydınlara karşı yapılan katliamların mutlaka hesabını vereceklerinin altını çiziyoruz. Usta gazeteci Uğur Mumcu’yu katledilişinin 25. yılında özlemle, saygıyla anıyoruz… 

Açıklamayı İndirmek İçin Tıklayın

  BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU