KONFEDERASYONUMUZ 3 AĞUSTOS'TA ANKARA ADLİYESİ'NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

KONFEDERASYONUMUZ 3 AĞUSTOS'TA ANKARA ADLİYESİ'NDE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Birleşik Kamu-İş olarak 3 Ağustos’ta Saat 11.00’da Ankara Adliye Sarayı’nda yapacağımız basın açıklamasının ardından AKP hükümetini Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna şikayet edeceğiz. Şikayet dilekçesinin Ankara Adliyesi’ne verilmesinin ardından   Saat 13.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gidilecek. 

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar 3 Ağustos'ta tüm illerde ve Ankara’da eylemselliği yükseltmek amacıyla "Sözde" Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirecekler.

Bilindiği üzere 2016-2017 yıllarına ait "Sözde" Toplu Sözleşme görüşmeleri 3 Ağustos’ta başlayıp, 15 Ağustos’ta sonuçlanacaktır.

Birleşik Kamu-İş olarak her sendikanın kendi üyesi adına toplu sözleşme imzalamadığı, grev hakkının yasal teminata alınmadığı, özgür bir toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğünün olmadığı bir Toplu Sözleşmeyi red ediyoruz!