KONFEDERASYONUMUZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

KONFEDERASYONUMUZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINI YAPTI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 5 Ocak 2018 tarihli 4. Dönem 1. Başkanlar Kurulu toplantısını yaptı. 

Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık Başkanlığında, Genel Sekreterimiz Mücahit Dede, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Mehmet Yeşildağ, Genel Dış İlişkiler ve AR-GE Sekreteri Doğan Altun, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım,  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ve  Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp’in hazır bulundukları Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Konfederasyonumuz  Genel Başkanı Mehmet Balık’ın açılış konuşmasının ardından daha önceden belirtilen gündem maddeleri değerlendirildi.

Başkanları Kurulu’nun gündem maddeleri üzerinden, sendika başkanları düşünce ve taleplerini paylaştılar.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra “Başkanlar Kurulu” sona erdi.