KONFEDERASYONUMUZ BİRLEŞİK KAMU-İŞ ÇANKAYA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

KONFEDERASYONUMUZ BİRLEŞİK KAMU-İŞ ÇANKAYA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdalen'i zayeret etti.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, Genel Sekreteri Mücahit Dede, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur ve Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Ahmet Kılınçoğlu ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ettiler.

OHAL kapsamında ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin yaşanan mağduriyetler ve KHK ile görevden alınmalara ilişkin konuların konuşulduğu buluşmada Genel Başkanımız Kütük, Çankaya Belediyesi'nde yaşanan sorunları ve sendikal sürece ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Çankaya Belediyesi'nde örgütlü olan Konfederasyonumuza bağlı Tüm Yerel-Sen sendikamızın yaşadığı sorunlar dile getirilerek, Tüm Yerel-Sen üyelerinden hukuksuz olarak alınan dayanışma aidatını biran önce kaldırılması istendi.