KONFEDERASYONUMUZ MYK ÜYESİ ALİ TAŞTAN SÖZCÜ’YE KONUŞTU

KONFEDERASYONUMUZ MYK ÜYESİ ALİ TAŞTAN SÖZCÜ’YE KONUŞTU

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu- İş’in Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, Sözcü Gazetesi’ne bomba açıklamalar yaptı.  Öğretmenleri ve eğitim sistemini yerinden sarsacak gelişmelerin ayrıntılarını açıklayan Taştan,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin AKP’nin çıkardığı en yıkıcı yönetmelik olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmenlerin ilk atamaları, aday memurluk süreçleri, yer değiştirme iş ve işlemleri gibi hakları ile ilgili hak ve hukuk kurallarını hiçe sayan birçok değişiklik yapıldı.

MEB'in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin AKP'nin çıkardığı en yıkıcı yönetmelik olduğuna dikkat çeken Taştan, "yandaş olmayanlar öğretmenliğe atanamayacak" dedi.

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, 17 Nisan 2015 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili Sözcü’ye konuştu. Taştan şunları söyledi:

MEMURİYETTEN İLİŞİK KESİLEBİLECEK: Aday öğretmenler üç kez performans değerlendirmesine tabi tutulacak. Bu işlemi okul müdürleri yapacak. 50 puanın altında kalanlar yazılı ya da sözlü sınava giremeyecek, aday öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek. Mülakat sonucu yandaş olmayanların yönetici olarak atanamadığı görüldü. Şimdi de yandaş olmayanlar öğretmenliğe atanmayacaktır.

150 AÇIK UÇLU SORU: Performans Değerlendirme formu 150 ayrı sübjektif ölçütten oluşmaktadır. Örneğin “Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler” denmektedir. Bu sorunun yanıtı değerlendirene göre değişen bir kriterdir. Performans Değerlendirmesinde başarılı olan adaylar yazılı sınava alınacak. Sınav çok seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılacak. Açık uçlu sorular objektifliği ortadan kaldıracak, değerlendiriciye göre puanlama ölçütleri ortaya çıkaracak, sınavın güvenilirliği ve geçerliliği olmayacaktır.

ATATÜRK YOK: Sınav konuları içerisinde Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi konuları da bulunmuyor. Bu durum öğretmen adaylarının Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi ve 1920’den bu yana yapılan devrimleri ve önemini öğrenmemelerine sebep olacaktır.

İKİNCİ BÜYÜK DARBE: Bakanlık bu yönetmelikle eğitimin tamamen siyasallaşmasının önünü açmıştır. Okul Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü mülakatlarında Eğitim Bir Sen’e üye öğretmenlere ayrıcalıklar tanındığı, diğer sendikalara üye öğretmenlerin nasıl fişlendiği ortadadır. Bu yönetmelik AKP iktidarının çıkardığı en yıkıcı yönetmeliktir. 4+4+4 yasasından sonra eğitime vurulan en büyük darbedir.

Kaynak: SÖZCÜ/BAŞAK KAYA/ANKARA