KONFEDERASYONUMUZ SEYAHAT GASPINI DURDURDU

KONFEDERASYONUMUZ SEYAHAT GASPINI DURDURDU

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in, Edirne Valiliği’nin Kamu Personeli’nin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan genelgesine ilişkin açtığı davada, Edirne İdare Mahkemesi tarafından “yürütmenin durdurulması”na karar verildi.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, devlet memurlarının yurtdışına çıkışlarıyla ilgili 8 Mayıs 2015 tarihinde bir uyarı genelgesi yayınlamıştı. Edirne Valiliği tarafından, söz konusu genelgede Edirne’de yaşayan devlet memurlarının yoğun bir şekilde yurt dışına çıktıkları tespitini yaptıktan sonra, “devlet memurlarının karıştığı, devlet memurlarının ve buna bağlı olarak da ülkemizin itibarını zedeleyeceği bazı olayların meydana geldiğine şahit olunmaktadır” suçlamasını tüm kamu emekçilerini yaftalayacak biçimde ortaya atmış ve bu gerekçeyle, devlet memurlarının “hafta içi günlerde izinsiz yurt dışına çıkma”sını yasakladığını ilan etmişti.

Anayasal ve uluslararası bir insan hakkı olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen bu “diktatörlük hukuku genelgesi”nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Konfederasyonumuz tarafından açılan davada “yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.”

“HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK DAVA KONUSU”

Edirne İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, talebimiz yönünde, “seyahat özgürlüğünün ancak, kanun ile, ve suç soruşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabileceği” hatırlatılmış ve “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Konfederasyonumuzun, kamu emekçilerinin hakları söz konusu olduğunda ortaya koyacağı mücadele kararlılığını yineleyerek, kamuoyuyla saygıyla paylaşırız…

 

        BİRLEŞİK KAMU-İŞ

          MERKEZ YÖNETİM KURULU