KONFEDERASYONUMUZ TÜZÜK KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

KONFEDERASYONUMUZ TÜZÜK KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarla 3.Olağan Genel Kurulu öncesinde “Tüzik Komisyonu” çalışması yapıldı.

Konfederasyonumuz Genel Merkezinde yapılan toplantıda Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Mücahit Dede, Örgütlenme Sekreteri Barış Düdü,  Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Engin Çoğal,  Eğitim-İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, Tüm Yerel Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Genel Sağlık-İş Genel Sekreteri Sinan Sevimli, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Aydın Çakır, Tarım Orman-İş Eğitim ve Dışilişkiler Sekreteri Hakan Cebeci ve Kültür Sanat-İş Genel Mali Sekreteri Orhan Çınar katıldı.

Konfederasyonumuz ve bağlı sendika temsilcileri, Tüzük Komisyonu toplantısında tüzükte yapılacak değişiklik önerilerini paylaşarak sendika genel merkezlerinin düşüncelerini sundular.