KONFEDERASYONUMUZ VE 18 DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ   CUMA GENELGESİ’NE SUÇ DUYURUSU YAPTI

KONFEDERASYONUMUZ VE 18 DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ   CUMA GENELGESİ’NE SUÇ DUYURUSU YAPTI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, bağlı sendikaları ve 18 Demokratik Kitle Örgütü, AKP’nin mesai saatlerini Cuma namazına göre düzenleme girişimini onaylayan Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, Anayasa’daki laiklik ilkesinin aykırı hareket etmesi nedeniyle Ankara Adliyesi’nde suç duyurusu yaptı.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, MYK üyesi Mücahit Dede,  Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Doğan Koç, MYK üyeleri Arap Mucur, Ahmet Kılınçoğlu, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız,  Kültür Sanat-İş Genel Başkanı Hamza Candanoğlu, Eğitim-İş Genel Sekreteri Mehmet Altıntop,  Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Gülfer Murat ile Demokratik Kitle Örgütleri'nin temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.

“BU ÜLKEDE HER DÖNEM İNANÇLAR ÖZGÜRCE YAŞANIYORDU”

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunun ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük,  “Bu ülkede kardeşçe yaşayabiliyorsak bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda Büyük Önderlik yapmış Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin bize sunmuş olduğu laiklik ilkesi gereğidir. Bu ülkede insanlar bu iktidardan öncede inançlarını ve ibatelerini özgürce yapabiliyorlardı. Bu iktidardan sonrada yapmaya devam edeceklerdir.  Yürürlüğe giren bu genelge, bu ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşamak isteyen insanlarını inançsal, etnik, kültürel temelde ayrıştırmayı amaçlıyor. Kamusal yaşamı belli inanç yapılarına göre şekillendirmektir. Bu tehlikeye karşı görevimiz ülkemizde farklı etnik, kültürel renkleri ve zenginlikleri, inançlar önündeki engelleri kaldırmak için mücadele yürüteceğiz” dedi.

"LAİK DUYARLILIĞI DERLEYECEK PLATFORMLAR KURACAĞIZ"

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunun ardından adliye önünde katılımcılar adına ortak basın açıklaması yapan Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür Vakfı Başkanı Murtaza Demir,  “Kamuda çalışanlarının mesai saatlerinin Cuma namazına göre düzenlenmesini, Anayasa’nın 4, 10, 14 ve 24 maddelerine ve laikliğe karşı bir saldır olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere laik duyarlılığı derleyecek bir platform kuracaklarını belirten Demir, “Kamuoyu gelişmelerini sessiz ve şaşkın bir biçimde izliyor ve sadece izleme noktasında bekliyorsa bu durum endişeli kesimin tepkisizliğiyle değil, tepkiyi örgütlemesi gereken sivil örgütlerin sorumsuzluklarıyla açıklanabilir. Bu nedenle bizler sorumluluğumuza sahip çıkıyor ve laik duyarlılığı derleyecek bir platform kuruyoruz. Söz edilen genelge ve laikliğe karşı eylemlerin odağı olmaktan sabıkalı olan AKP Hükümeti’nin laiklik karşıtı tavrından rahatsız olan ve herhangi bir partiyle eş güdüm içinde olmayan tüm bağımsız kurumları birlik ve sendikaları, düşünür ve akademisyenleri platforma davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni katılımcı kurumlarla tekrar toplanacağız. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm ülkede benzer platformların kurulmasını önereceğiz. Ek olarak Platformumuza bağlı çalışacak bir Hukuk Komisyonu kuracağız” şeklinde konuştu.

Demir, Cuma genelgesini imzalayan Başbakan Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarına dikkat çekerek Danıştay nezdinde de genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması için başvuru yapacaklarını kaydetti. 

SUÇ DUYURUSU ALTINDA İMZASI OLAN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ŞUNLAR:   

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Eğitimciler Derneği, Kars ve Çevre İlleri Demokratik Dernekler Federasyonu, DİSK Emekli-Sen, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Aydos Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Ankara Cumok, Çağdep, Karaözü Şahruhlular Platformu, Ozan-Der, Acırlı Kültür Derneği, Hek-der."