KONFEDERASYONUMUZA BAĞLI GENEL SAĞLIK-İŞ'İN GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

KONFEDERASYONUMUZA BAĞLI GENEL SAĞLIK-İŞ'İN GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuza bağlı Genel Sağlık-İş sendikası 2. Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul sonucunda Genel Sağlık-İş sendikasının Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulları belirlendi.

Genel Sağlık-İş sendikası Olağanüstü Genel Kurulunu 17 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirerek, ilk toplantısını 25 Mayıs 2015 tarihinde yaparak görev dağılımını şu şekilde açıkladı:

Genel Başkan:  Zekiye BACAKSIZ

Genel Sekreter:  Reyhan AYDOĞAN

Genel Mali Sekreter: Nermin MADEN

Genel Örgütlenme Sekreteri: Sinan SEVİMLİ

Genel Eğitim Sekreteri: Mustafa ÇOBAN

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri:  Selçuk ÖNCE

Genel Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreter:  Ahmet Murat GÜRŞEN olarak belirlenmiştir.

Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama göre; "Sendikamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda vazgeçilmez ve devredilmez insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi temelinde, Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının sağlanması, Kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel hak ve çıkarlarının savunulması, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve  halkçı sağlık politikalarını savunan çizgisinde, emek mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir" denildi. 

Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklama için tıklayın