KONFEDERASYONUMUZUN 8. YILINI KUTLU OLSUN!

KONFEDERASYONUMUZUN 8. YILINI KUTLU OLSUN!

KONFEDERASYONUMUZUN 8. YILININDA ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKTIK

 

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 8. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak için Anıtkabir’i ziyaret etti.

 Anıtkabir ziyaretinde, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, bağlı sendikaların Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Heyet Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hasan Kütük’ün mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak’ı Milli Kulesi’ne geçti.

Genel Başkan Hasan Kütük, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Büyük Kurtarıcı, devrimci lider Atatürk,

 10 Nisan 2008 tarihinde kurulan Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in 8. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle özlemle ve saygıyla huzurunuza geldik.

Bizlere emanet ettiğin ülkemiz olağanüstü ve kaygı verici bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte laikliğe, demokrasiye ve sosyal hukuk devletine saldırılar en üst düzeye çıkmıştır.

Ancak inanıyoruz ki, senin gösterdiğin ışıklı yolda yürüyerek bu zor süreci de atlatacağız.

Birleşik Kamu-İş kuruluşundan bugüne kamu emekçilerinin insanca ve kardeşçe onurlu bir yaşam sürmesi için yürüttüğü mücadelesinde yılmaksızın her alanda devam edecektir.

Devrimlerin yolumuz,

İlkelerin ışığımızdır”

Heyet, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret etti. 

Kutlama etkinliği, Konfederasyon binasında verilen kokteyl ile son buldu. 

 

 Konfederasyonumuz Meryez Yönetim Kurulu 8. Yılı Kutlama

 Mesajı Yayınladı 

 

 

10 Nisan 2008 tarihinde Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu kurulsa da mücadele tarihimiz gerilere uzanmaktadır. Emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini umut hareketine dönüştüren Konfederasyonumuz bugün 8. Kuruluş Yıldönümüne adım atmıştır.

Birleşik Kamu-İş; emek sınıfının bir parçası, tüm ezilen kesimlerin dostudur. Arkasında hiçbir güç odağının müdahalesi, etkisi yoktur, tek yüzü vardır o da Kamu Emekçileridir! Buradan aldığı güçle; ülkemizde kamu emekçilerinin ve halkımızın yaşadığı sorunların örgütlü mücadeleyle çözüleceğine inancı tamdır.

Birleşik Kamu-İş’in amaç ve görevleri sadece tüzüğüne yazılmakla kalmadı; attığı her adımda, yaptığı her etkinlikte, bunu kanıtlamıştır.  Bu aşamada, Birleşik Kamu-İş geçmişte olduğu gibi gelecekte de emekçilerin sesi olmaya devam edecektir. 

Birleşik Kamu-İş daima onurlu, ilkeli, belirli hedefler doğrultusunda hareket eden bir yön çizmiştir.  Pusulası emekçiden, halktan ve demokratik, laik cumhuriyetten yana olmuştur. Bu varlık sebebi saymıştır. Atatürk ilke ve devrimlerine, antiemperyalist duruşa, ulusal birlik ve beraberliğe, üniter yapıya, Cumhuriyetimizin kazanımlarına kurulduğumuz günden, bugüne ve yarına dek bağlı kalacağız, sahip çıkacağız.  

Sevgili Kamu Emekçileri;

Emek, sermaye sarmalına takılmış ülkemizde, mevcut sendikal yapılar üzerinden sınıfsal bir mücadele yürütmek zordu. Bu koşullarda emperyalizmin bin bir oyununu çözüp saldırılarına karşı gelerek emeğimizi, vatanımızı ve cumhuriyetimizi savunmak mümkün değildi.

Böylesi sıkıntılı bir dönemde, kamu emekçilerinin hepsinin kucaklayacak sendikalar ve bunları tek bir çatı altında toplayacak bir Konfederasyon kurmak kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmişti.

Bu gerçekler ışığında emek tarihimiz açısından da son derece önemli olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 10 Nisan 2008’de kurulurken; ardı ardına  Eğitim-İş (2005), Büro İş (2006), Kültür Sanat-İş (2008), Tarım Orman-İş (2010), Genel Sağlık-İş (2010), Ulaşım-İş (2011), Enerji-İş (2013),  Tüm Yerel-Sen (2013), Tapu Çevre Yol-İş (2014) tarihlerinde birer “Emek, Vatan, Cumhuriyet” cephesi olarak Konfederasyonumuz çatışı altında birleştiler.

Sendikalarımızın başarıları sonucu; Birleşik Kamu-İş 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen çok kısa bir sürede ülkemizin kamu iş kolundaki dördüncü büyük konfederasyonu olarak emek, demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde hak ettiği onurlu yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Konfederasyonumuzun 8. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU