KONFEDERASYONUMUZUN OHAL VE KHK AÇIKLAMASINA POLİS MÜDAHALESİ YAPILDI

KONFEDERASYONUMUZUN OHAL VE KHK AÇIKLAMASINA POLİS MÜDAHALESİ YAPILDI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve Demokratik Kitle Örgütleriyle birlikte OHAL’e ve KHK’lara ilişkin Sakarya Caddesi'nde açıklama yapmak istemesine polis yoğun gaz, plastik mermi ve jop kullanarak engelledi.

“Taşeron işçiyi kandıran KHK’lar iptal edilsin” denilecek eylemde KHK'lar hakkında Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yapacağı açıklamaya polis sert müdahalede bulunarak yoğun bir şekilde gaz kullandı.

Polisin sert müdahalesi sırasında Genel Başkanımız Mehmet Balık, Genel Sekreterimiz Mücahit Dede, Genel Mali Sekreterimiz Ali Taştan, Genel Dış İlişkiler ve ARGE Sekreterimiz Doğan Altun, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız,  Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur ile bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri, Şube Yöneticileri ile Demokratik Kitle Örgütlerinin temsilcileri yer aldılar. 

GÖRÜNTÜLER İÇİN TIKLAYIN

MECLİS İRADESİ KHK’LARLA TESLİM ALINAMAZ

Genel Başkanımız Mehmet Balık’ın yapacağı açıklama şu şekilde:

Ülkemizde, gece yarısı çıkarılan 695 ve 696 sayılı KHK’lar’ın bir an evvel kaldırılmasını istemekteyiz. Çünkü OHAL KHK’sı ile yine binlerce kamu emekçisi, sorgusuz-sualsiz kamu görevinden ihraç edildi.

Bu KHK’larla ilgili ciddi kaygılarımız var. İki önemli alanda anti demokratik ve hukuk dışı uygulamaların “kararname” biçiminde oluşturulduğunu görmekteyiz.

Birincisi, tutuklu ve hükümlülere tek tip elbise dayatmasıdır. Bu dayatmanın çağdaş hukuk sistemlerinde aşıldığını bilmekteyiz. Üstelik tutuklular için daha da büyük bir hak ihlali vardır, zira henüz masumiyet karinesinin korunduğu, yargılama aşamasının sürdüğü bir evrede, tutuklular hem psikolojik, hem sosyal, hem de siyasal olarak damgalanmış, örselenmiş, hem de hüküm olmaksızın ifşa edilmiş olacaklardır.

İkinci ve daha korkunç olanı ise resmî bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasına katılan sivil kişilerin de hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağının düzenlenmesidir.

Hukuk ve yasa dışı yapıların cinayetlerine, yargısız infazlarına açıkça zemin hazırlayan böyle bir düzenlemenin benzerini, 12 Eylül faşist darbecilerine getirilen 15. Madde dokunulmazlığında hatırlamaktayız. Ancak o madde bile sivil yapıları hukuktan bağışık tutmamaktaydı.

Bu KHK’lar yasamayı tamamen devre dışı bırakmakta,  hukuku yok saymakta ve muhalefetsiz bir düzen amaçlanmaktadır.  Bu KHK’lar yasama, yürütme ve yargı erklerini rafa kaldırmakta ve sınırsız yetkiler kullanmanın önünü açmaktadır.  Siyasal iktidarın, OHAL ve KHK’ları kalıcı hale getirmesiyle parlamenter demokratik sistemimizi geri götürdüğü gibi onarılmaz yaralar açmıştır.  Siyasal iktidarın KHK’lar konusunda parlamenter demokratik sistemin olmazsa olmazları milletvekilliği işlevsizleştirilmekte hatta muhalefet göstermelik bir hale getirilmektedir. İktidarı denetleme görevi olan parlamento görevini yapamaz noktaya getirilmektedir.

Bu KHK’ların bir hukuk devletine uygun olması düşünülemez. Siyasal iktidarı, mevcut Anayasaya da, uluslararası hukuka da açıkça aykırı olan KHK’lar konusunda geri adım atmaya çağırıyoruz ve Meclis yetkilerini KHK’larla işletmesini ve devretmesini kabul etmiyoruz.

Tüm yurttaşlarımızı ve demokrasiden yan olan herkese çağrımızdır; Siyasal iktidarı, bu yanlış uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz; emekçileri ve yurttaşlarımızı da bu KHK’lara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Laik, demokratik parlamenter sistemin daha fazla zarar görmemesi için TBMM’nin acil olarak KHK’lar konusunda harekete geçerek “Milli İradeye” sahip çıkmasını bekliyoruz. Meclis’in, OHAL’in ve KHK’ların derhal kaldırılması için hareket geçme iradesini göstermesini istiyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; demokrasi ve hukuk dışı her türlü uygulamalara karşı demokratik ve meşru zeminde mücadele etmeye kararlıyız.  

Konfederasyonumuz ve Demokratik Kitle Örgütleriyle birlikte OHAL’e ve KHK’lara ilişkin Sakarya Caddesi'nde açıklama yapmak istemesine polis yoğun gaz, plastik mermi ve jop kullanarak engellemesi üzerine Birleşik Kamu-İş Genel Merkezinde grup adına Genel Başkanımız Mehmet Balık açıklama yaptı. Müdahaleye ilişkin ve KHK’lar hakkında Av.Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da kısa birer açıklama yaptı.