LAİK  VE BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ SELAMLIYORUZ

LAİK  VE BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ SELAMLIYORUZ

SELAM OLSUN, ORTAÇAĞCI GERİCİ EĞİTİME BAŞKALDIRAN LİSELİLERE,

SELAM OLSUN, LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNAN

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE

2015-2016 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17 milyon 588 bin 958 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşanmaktadır. 

Tüm öğrencilerimizin yıl boyunca emeklerinin karşılığı olan karnelerinin bir başarı ya da başarısızlık olarak görmemeleri gerekmektedir.  Çünkü; eğitim-öğretim sistemimiz nitel ve niceliksel olarak çağdaş dünyanın gerisine doğru hızla götürülmektedir. Eğitimde laik, bilimsel, çağdaş, ulusal, parasız, tarafsız eğitim bir kenara bırakılmış ve eğitim gericiliğin hizmetine sunulmuştur.

 AKP iktidarı, Milli Eğitim Bakanlığı eli ile iktidarda oldukları 14 yıl içerisinde, ülkemizi ortaçağın karanlıklarına götürmek için en çok eğitim sistemimiz ile uğraşmıştır. Tüm eğitim sistemimizi yap-boz tahtasına çevirmiştir. 2011 yılında hayata geçirdikleri 4+4+4 eğitim sistemi ile öğrencileri, öğretmenleri, velileri mağdur etmişlerdir.  Bu yetmezmiş gibi şimdi de eğitim-öğretimde '3+3+3+4' olarak adlandırılan yeni eğitim sistemini dayatıyorlar. Bu sistem ile çocukların okula gitme yaşının 4'e kadar çekilmesi planlanırken, 'Osmanlı' eğitim sistemine geri dönüşün yaşanacağı, sübyan mekteplerini yeniden hayata geçirmek istiyorlar. Bu hedeflerine erişmek için eğitim-öğretim sistemimizi ve çocuklarımızı dini vakıflara emanet ederek çocuklarımızın geleceğini karartmışlardır.

 İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde eğitimde gerici gidişe karşı bir isyan başlattı. Bu isyan AKP iktidarının başa geldiği günden beri içini boşaltmaya, bilimden uzaklaştırmaya ve gericileştirmeye çalıştığı eğitim sistemine karşı liselilerin isyanıdır.

14. Milli Eğitim Şurasıyla beraber laik, demokrat müdür ve müdür yardımcılarının idareden tasfiye edilip yerlerine yandaş idarecilerin getirilmesi, okullara açılan mescitler, sözde seçmeli ders adı altında dayatılan zorunlu din dersleriyle eğitimin gericileştirilmesi, “Laiklik istemek kafirliktir”, “müzik günahtır, ilahi dinleyin”, “Resim Allah”a şirk koşmaktır”, “Kadınların hepsi kapalı olmalıdır" diyerek kadını ikinci sınıf insan gören, kadın bedenini metalaştıran zihniyetin eğitim kurumlarına hakim olması, son olarak okullarda kutlu doğum haftaları adı altında bilime, laikliğe ve Mustafa Kemal Atatürk'e azgınca saldırılmaya başlanması, laikliği, bilimi, adaleti, eşitliği ağzına alan öğrencilere soruşturmalar açılması, okuldan uzaklaştırma ve daha başka cezalar vererek sindirmek istemelerine karşı İstanbul’dan başlayıp İzmir’e, Ankara’ya, Konya'ya ve birçok ilde yüzlerce okula yayılan bu haklı isyanı selamlıyoruz.

AKP diktatörlüğünün, ülkemizde yıllardır önce gizli ajanlarla şimdilerde açıktan açığa gerici, bağnaz ve kutuplaştırıcı dindar ve kindar bir eğitim sistemi yaratmasına karşı yükselen bu çığlığa Birleşik Kamu İş olarak, biz de sessiz kalmayacağımızı ve ülkemizin Ortaçağ karanlığına götürülmesine izin vermeyeceğimizi duyuruyoruz. Eğitim öğretim yılında laik, bilimsel çağdaş eğitim için emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz. Eğitim-öğretim sistemimizde baskıcı politikalar ve gerici eğitimi sorgulayan tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyoruz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU