LAİKLİK: ÖZGÜR BİREY VE ADAM OLMAKTIR!

LAİKLİK: ÖZGÜR BİREY VE ADAM OLMAKTIR!

AKP, 3 Kasım 2002’den bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini, Cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmak istemektedir.   Siyasal iktidar,  Anayasanın laiklik ilkesine ters düşen açıklamalarıyla gündeme gelmektedir.  Bu kez de TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklama laikliği hedef almanın ötesine çıkıp laikliği kaldırmaktan bahsetmektedir.

Kahraman, “Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır. Dünyada üç anayasa da laiklik var. Fransa, İrlanda, Türkiye. Tarifi de yok. Böyle bir şey olmamalı. Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dindar bir anayasa olmalı. 1982 Anayasası’na Allah lafzı geçmemekte.  Ama 82 ve 61 Anayasası dindar anayasalar.  Niye dinden kendimizi arındırma durumundayız.” açıklaması yaparak,  Anayasamızın başlangıç bölümünün değiştirilemeyecek hükümlerine “İnkılap Kanunlarının Korunması” maddesi ve ettiği anayasal yemine kadar ANAYASAL suç işlemektedir. Tarafsız olması gereken Meclis Başkanı bulunduğu makamın gereğini yapmamakta ve o makama yakışmamaktadır.

Ülkemizde her kesimin en hassas olduğu konu Cumhuriyet’in en önemli temel dayanaklarından birisi olan laiklik ilkesidir.  Ümmet anlayışından Türk ulusu yaratmanın harcıdır ve din, ırk, inanç, mezhep ayrımı gözetmeksizin insanların inançlarına saygı gösterilmesidir.  Devlet yönetiminde bir inancın öne çıkarılmamasının güvencesidir.  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının dine, etnisiteye göre değil, laiklik ilkesine göre şekillenmesidir. Ancak gerici ve hilafet ve şeriat özlemleri duyanlar; laik Türkiye’ye, laik eğitime, laik yaşama darbe vurdukları yetmediği gibi şimdide Anayasayı “dindar ve kindar” yapmanın peşinde koşmaktadırlar.

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.

Meclis Başkanına hatırlatmak isteriz!

Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu, Anayasa Mahkemesi tarafından belgelenmiş bir siyasi partinin Meclis Başkanı yaptığı kişi, bu açıklamasıyla bu anayasa suçunu bir kez daha işlemiştir.

Ve diyoruz ki;

AKP iktidarının ülkemizi; cemaatlere, tarikatlara teslim edecek çağdışı, akıl dışı ve laik dünya görüşünden uzaklaştıracak her türlü girişiminin karşısında yer alacağız.

Çünkü; Türkiye’nin en önemli kazanımı laik, demokratik Cumhuriyettir.

Birleşik Kamu-İş olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, laik, demokratik sosyal hukuk devletine ve ülke bütünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU