Maden işçilerini Ankara’da karşıladık

Maden işçilerini Ankara’da karşıladık

Milas’dan, Yatağan’dan 7 Ekim 2013 Pazartesi günü yola çıkıp yıllardır zehirini, tozunu yuttukları Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinin ve bu santralleri besleyen kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı çıkan maden ve enerji işçisi yaklaşık 200 emekçinin Ankara’ya girişlerinde ve basın açıklamalarında yanlarında olduk.
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu başkanı İsmail Tutoğlu ve sendikalarımız yöneticilerinin katıldığı karşılama “kol kola, omuz omuza” büyük bir dayanışma örneğiydi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Özelleştirmeyle bölgede yalnızca çalışanların değil yüz binlerce esnaf, köylü, işçi, kamu emekçisi mağdur olacak… Bölgemizdeki bu insanlar belki de ülkemizin hiç bir yerinde olmadığı kadar yediden yetmişe bunun bilincindedirler.” dedi.
BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU